Kultura | rozrywka | edukacja

Śladami Wyspiańskiego (zapowiedź)

8 października 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach projektu „Dziedzictwo Niepodległej” zaprasza na spotkanie z Piotrem i Tadeuszem Łopatkiewiczami, autorami książki „Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego”.

„Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego” to niezwykle cenna publikacja zawierająca unikatowe rysunki jednego z najważniejszych przedstawicieli okresu Młodej Polski, którego bogata i różnorodna twórczość miała znaczny wpływ na kształtowanie narodowej tożsamości i świadomości wielu pokoleń Polaków.

Książka braci Piotra i Tadeusza Łopatkiewiczów oprócz ogromnej wartości artystycznej i dokumentacyjnej stanowi również ważne źródło historyczne, które nie tylko poszerza naszą wiedzę na temat życia i twórczości Wyspiańskiego, ale również historii regionu południowo-wschodniej Polski czy bezpowrotnie utraconych zabytków, będących częścią naszego kulturowego dziedzictwa.

Spotkanie będzie okazją do przybliżenia sylwetki Stanisława Wyspiańskiego, dyskusji o ówczesnej i współczesnej kulturze, sztuce, inspiracjach artysty, a także uczczenia 150 rocznicy urodzin krakowskiego mistrza.

Tadeusz Łopatkiewicz – etnograf urodzony w Krośnie, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, zabytkoznawca, regionalista, autor i współautor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu etnografii Karpat, inwentaryzacji ochrony zabytków, historii sztuki, Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Piotr Łopatkiewicz – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk i o sztuce. Pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Autor ponad 60 publikacji naukowych, dotyczących bezpośrednio przeszłości artystycznej Krosna i regionu.

Spotkanie odbędzie się 8 października 2019 (wtorek) o godz. 17.00 w Czytelni Regionalnej MBP w Jaśle, ul Kołłątaja 1, I piętro. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Dziedzictwo Niepodległej” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Partnerzy projektu: Jasielski Dom Kultury, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE