Kultura | rozrywka | edukacja

VII dyktando regionalne (zapowiedź)

„Jasielszczyzna zna polszczyznę”

Jesteś miłośnikiem polszczyzny? Lubisz poznawać nowe słowa i ich znaczenie? Zawiłości językowe nie mają przed tobą tajemnic? Czekamy właśnie na ciebie! Zgłoś swój udział w VII dyktandzie regionalnym „Jasielszczyzna zna polszczyznę” i zostań lokalnym mistrzem słowa!

5 listopada 2019 r. o godz. 10:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, w ramach realizacji projektu „Dziedzictwo Niepodległej”, zaprasza do udziału w siódmym dyktandzie regionalnym „Jasielszczyzna zna polszczyznę”. Podczas zmagań z ortografią i interpunkcją, dzieci, młodzież oraz dorośli powalczą o miano zwycięzców w swoich kategoriach wiekowych. W trakcie oczekiwania na ogłoszenie wyników, uczestnicy wydarzenia wysłuchają koncertu Ani Brody „Muzyka z Niedźwiedziej Krainy – ścieżki lokalnej tradycji”, inspirowanego jasielskimi legendami i kulturą regionu.

Jasielskie dyktando będzie okazją do sprawdzenia własnej wiedzy o języku ojczystym w pogodnej atmosferze i doborowym towarzystwie. Jako miłośnicy słowa poprzez wspólną zabawę chcemy promować wśród mieszkańców naszego regionu świadome korzystanie z bogactwa języka polskiego, który jest niezwykle ważnym elementem naszego dziedzictwa kulturowego.

Wszystkich mieszkańców Jasielszczyzny, którym bliska jest polszczyzna, prosimy o zgłaszanie się (imię i nazwisko, grupa wiekowa: szkoła podstawowa kl. V-VI / szkoła podstawowa kl. VII-VIII / szkoła ponadpodstawowa / osoby dorosłe) do 4 listopada br. drogą mailową na adres czytelnia@mbp.jaslo.pl lub osobiście w Czytelni Głównej MBP w Jaśle przy ul. Kołłątaja 1.

Współorganizatorem wydarzenia jest Jasielski Dom Kultury.

Regulamin dyktanda dostępny w zakładce po prawej stronie tekstu na stronie www.mbp.jaslo.pl.

Dyktando oraz koncert odbędą się w ramach projektu „Dziedzictwo Niepodległej”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Partnerzy projektu: Jasielski Dom Kultury, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle.

Zapraszamy!

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE