Informacje

Debata społeczna „Bezpieczeństwo w sieci”

W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona tematyce bezpieczeństwa w sieci. Uczestnicy tego spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów na temat cyberprzestępczości, cyberprzemocy oraz cyberuzależnień, a następnie zabrać głos w dyskusji. Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Jaśle przy współpracy z Jasielskim Domem Kultury.

Wczoraj w Jasielskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczeństwo w sieci”. Wzięli w niej udział dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu jasielskiego, przedstawiciele instytucji i podmiotów zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży, nauczyciele, pedagodzy oraz młodzież. W debacie uczestniczyła również Elwira Musiałowicz-Czech – Wiceburmistrz Miasta Jasła, mł. insp. Andrzej Przebięda – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle oraz prelegenci: Marzena Lechwar – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle, nadkom. Bogusław Filip – Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Jaśle, mł. asp. Piotr Marek z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz sierż. szt. Barbara Pawłowska z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Jaśle.

Debatę rozpoczął mł. insp. Andrzej Przebięda – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle. Przywitał uczestników debaty oraz zaproszonych gości. Wskazał najważniejsze cele organizowania takich spotkań, podczas których omawiane są istotne zagadnienia związane z aktualnie występującymi zagrożeniami negatywnie wpływającymi na stan bezpieczeństwa.

W dalszej części debaty głos zabierali prelegenci. Praktyczne aspekty cyberprzemocy omówiła sierż. szt. Barbara Pwałowska z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. W swojej prezentacji przedstawiła terminologię występujących w świecie wirtualnym zjawisk noszących znamiona przestępstw. Przybliżyła również kilka najważniejszych przepisów prawnych regulujących postępowanie w przypadku wystąpienia zachowań niezgodnych z prawem.

O cyberprzestępstwach, metodach działania sprawców, złośliwych oprogramowaniach i niebezpiecznych witrynach opowiedział mł. asp. Piotr Marek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W jego wystąpieniu nie zabrakło także wielu cennych porad i przestróg. Specjalista z wydziału do walki z cyberprzestępczością wskazał słuchaczom podstawowe zasadny bezpiecznego korzystania z sieci, dzięki czemu można maksymalnie zminimalizować prawdopodobieństwo stania się ofiarą przestępstwa.

Kolejna prelekcja oparta była o zagadnienie cyberuzależnień. Obszerny wykład na temat skłonności człowieka, a szczególnie młodzieży, do szkodliwych przyzwyczajeń w sferze korzystania z internetu i urządzeń takich jak komputery lub smartfony, wygłosiła Marzena Lechwar – Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Jaśle.

Ostatnim prelegentem był nadkom. Bogusław Filip z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, który podsumowując omawiane zagadnienia „bezpieczeństwa w sieci” wskazał realne przykłady oszustw oraz innowacyjne metody działania przestępców.

Najważniejszym punktem debaty była dyskusja, która pozwoliła na wymianę dotychczasowych doświadczeń na płaszczyźnie zwalczania cyberzagrożeń. Była to także okazja do wyrażenia opinii oraz pomysłów na podjęcie działań pozwalających zwalczać to niebezpieczne zagrożenie. Dyskusja uczestników debaty, wymiana poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń, pozwoliła na zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej i wyznaczenie ścieżki współpracy policji z innymi podmiotami w zakresie inicjowania działań polegających na przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom.

Debatę zakończył mł.insp. Andrzej Przebięda – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, dziękując zgromadzonym na sali osobom za wzięcie udziału w spotkaniu i poświęcony czas.

Uczestnicy debaty wypełnili także anonimowe ankiety, które po analizie pozwolą diagnozować kolejne problemy i potrzeby społeczeństwa. Każdy z uczestników otrzymał także ulotkę „Stop Cyberprzemocy” opracowaną w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 -2019.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE