Meteo

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu w dniu 25.01.2021 r.

Stopień zagrożenia: 3

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że dnia 25.01.2021 r. od godz. 02:00 do godz. 20:00 prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 35 cm.

Prawdopodobieństwo: 85%

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników.
2. Posypywanie piaskiem podejść do budynków, chodników oraz ciągów pieszych.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

inspektor Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE