Informacje

Rekrutacja do miejskich szkół w tym roku wyłącznie elektroniczna

| Infografika: © Urząd Miasta w Jaśle

W tym roku Miasto Jasło przeprowadza rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych wyłącznie w formie elektronicznej. Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do wybranej szkoły muszą zalogować się na portalu rekrutacyjnym. Po zapoznaniu się z ofertą wszystkich dziewięciu placówek z terenu miasta, wybierają tę, która najbardziej im odpowiada. Rekrutacja trwa od 1 do 26 marca.

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie po raz pierwszy przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Zapisy odbywają się na stronie (kliknij tutaj) przy czym ważne jest, że w pierwszej kolejności do danej szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w jej obwodzie.

Jeżeli rodzic nie zapisuje dziecka do szkoły obwodowej, wówczas wybiera trzy inne placówki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskana w rekrutacji. Szkoły (9 placówek) i ich obwody (nazwy ulic przynależnych do danego obwodu) znajdują się tutaj.

Nabór elektroniczny prowadzimy w tym roku po raz pierwszy, stad też, jeżeli rodzice będą mieli jakiekolwiek wątpliwości i pytania w tym zakresie, prosimy o kontakt z wybraną placówką, bądź też z Wydziałem Oświaty naszego urzędu – mówi Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła.

Rekrutacja krok po kroku, czyli co należy zrobić:

  • wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/
  • zalogować się
  • zapoznać się z ofertą placówek
  • wybrać szkołę
  • wydrukować i podpisać wymagane dokumenty
  • dostarczyć je do wybranej placówki

Kryteria dotyczące rekrutacji (jednolite dla całego Miasta Jasła):

  • dziecko mieszka na terenie Jasła
  • dziecko jest samotnie wychowywane przez rodzica lub jest objęte pieczą zastępczą
  • rodzeństwo dziecka uczęszcza do wybieranej szkoły lub przedszkola, a w przypadku zespołu szkół do jednej z placówek wchodzących w jego skład
  • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców jest na terenie Jasła

W przypadku wolnych miejsc planowana jest rekrutacja uzupełniająca.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE