Meteo

Komunikat o silnym wietrze w dniu 11 – 12.03.2021 r.

Stopień zagrożenia: 1

Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że od dnia 11.03.2021 r. od godz. 16:00 do dnia 12.03.2021 r. do godz. 07:00 prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, lokalnie do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego zachodu.

Silny wiatr może spowodować uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi i drzew, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych, utrudnienia w komunikacji.

Prawdopodobieństwo: 80% (Silny wiatr).

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Dokonanie zabezpieczenia mieszkań i domów oraz innego mienia przed burzami (pozamykanie okien, drzwi).
2. Zabezpieczenie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa (przedmioty na balkonach, parapetach okien itp.) pod wpływem silnych podmuchów wiatru.
3. Usunięcie samochodów z okolic drzew.

INSPEKTOR Wojciech Szatkowski

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle 

SŁOWA KLUCZOWE