Meteo

Ostrzeżenie o oblodzeniu w dniach 08-09.04.2021 r.

Stopień zagrożenia: 1

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 21:30 dnia 08.04.2021 r. do godz. 08:00 dnia 09.04.2021 r. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C. Temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Prawdopodobieństwo: 80%

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników.
2. Posypywanie piaskiem podejść do budynków, chodników oraz ciągów pieszych.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

INSPEKTOR Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE