Informacje

„Walczymy ze smogiem” – ostatni moment na wypełnienie ankiety

Przypominamy, że do 20 kwietnia właściciele i najemcy domów jednorodzinnych znajdujących na terenie Jasła powinni wypełnić ankietę dotyczącą sposobu ogrzewania swoich budynków. Obowiązująca w województwie podkarpackim uchwała antysmogowa zobowiązuje do stosowania określonych źródeł ciepła i dokładnie określa czas do kiedy dotychczasowe kotły, niespełniające określonych norm, mogą być używane.

Stąd też Urząd Miasta w Jaśle przygotował ankietę dotyczącą sposobu ogrzewania budynków znajdujących się na terenie miasta. Informacje w niej zawarte posłużą do znalezienia odpowiednich form pomocy dla mieszkańców, zarówno w zakresie wymiany pieców, jaki i też termomodernizacji budynków.

Na wypełnione ankiety czekamy do 20 kwietnia br. Po tym czasie, w ramach obowiązku, który na nas spoczywa, będziemy starali się dotrzeć do pozostałych właścicieli budynków już podczas wizyty na terenie ich nieruchomości.

Ankiety znajdują się w budynku Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12), w Biurze Energetyka Miejskiego (ul. Sokoła 8) oraz na stronie internetowej pod adresem: https://um.jaslo.pl/pl/walczymy-ze-smogiem-domowe-kotlownie/

Wypełnioną ankietę można:

  • wrzucić do urny z napisem ANKIETA OGRZEWANIE znajdującej się w budynku urzędu, ul. Rynek 12
  • wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE
  • zeskanować i wysłać na adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl z tematem maila: ANKIETA OGRZEWANIE

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/walczymy-ze-smogiem-domowe-kotlownie/

(UMJ) 

SŁOWA KLUCZOWE