Informacje

Co z przebudową ulic Baczyńskiego i Grota Roweckiego?

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

W planach inwestycyjnych miasta Jasła na 2021 rok była ujęta przebudowa ulic Baczyńskiego i Grota Roweckiego. Zadanie póki co zostało zawieszone w próżni bowiem samorząd nie otrzymał na ten cel dotacji z budżetu państwa. Na tę chwilę miasto nie jest w stanie samodzielnie sfinansować pełnego zakresu przewidzianych robót budowlanych bez wsparcia zewnętrznego.

Przebudowa ulic Baczyńskiego i Grota Roweckiego” – takie zadanie inwestycyjne zostało uwzględnione w uchwale budżetowej miasta na 2021 rok, przyjętej na początku stycznia br. przez jasielskich radnych.

Jak zauważył na ostatniej sesji Lech Polak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła, a zarazem przewodniczący Zarządu Osiedla Jasło-Kopernika, jest to istotny ciąg komunikacyjny na terenie naszego miasta, który ze względu na swoją dotychczasową eksploatację wymaga pilnego remontu.

Te dwie ulice na osiedlu Kopernika – Baczyńskiego i Grota Roweckiego, stały się w tej chwili „obwodnicą” miasta, ponieważ w godzinach szczytowych jest tutaj ogromny ruch dojazdowy. – opisuje radny.

W magistracie zaplanowano m.in. wymienić na nich zdegenerowaną nawierzchnię, przebudować sieci podziemne i kanalizację sanitarną, wykonać nowe chodniki oraz zamontować nowe lampy oświetleniowe.

Samorząd starannie przygotował się do realizacji tego przedsięwzięcia, m.in. zabezpieczył w swoim najważniejszym dokumencie finansowym wkład własny na poziomie 50% szacunkowej wartości kosztorysowej, by móc ubiegać się o dotację z budżetu państwa w ramach Funduszu Inwestycji Dróg Lokalnych.

Jednak póki co Jasło nie znalazło się na liście beneficjentów więc modernizacja dróg musiała zostać czasowo zawieszona.

Burmistrz zaznaczył, że przystąpienie do robót wymaga sporych nakładów, a bez pomocy zewnętrznej miasta nie będzie na nie stać. Niemniej jednak zapewnił, że ratusz zamierza usilnie poszukiwać inne źródła, które pozwolą na współfinansowanie prac.

Opracowaliśmy dokumentację na przebudowę tych ulic i my nią dysponujemy. Nabory jeszcze się nie skończyły. Podejrzewam, że będzie kolejna możliwość złożenia wniosku i będziemy próbować. Jest to niemała kwota i pomoc w wysokości nawet 50% jest dla nas bardzo istotna. – wyjaśnił Ryszard Pabian.

Lech Polak: – Mam nadzieję, że to jest sprawa przejściowa, wrócimy do tematu i o tych dwóch ulicach nie zapomnimy.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE