Na drogach

Akcja „Znicz 2021” w powiecie jasielskim

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Trwają policyjne działania „Znicz 2021”. Na drogach powiatu jasielskiego, a szczególnie w rejonach cmentarzy robi się coraz tłoczniej. Pełniący służbę policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących osób. W newralgicznych miejscach będą także kierować ruchem. Apelujemy o rozwagę i ostrożność oraz stosowanie się do znaków wprowadzających zmianę w organizacji ruchu.

Informujemy, że w dalszym ciągu nieprzejezdny jest odcinek ulicy Metzgera w Jaśle na długości bloku nr 10. Apelujemy o zwracanie uwagi i stosowanie się do wprowadzonego przez zarządcę drogi oznakowania, w szczególności do znaków informujących o wyznaczonych objazdach.

Informacja o zmianach organizacji ruchu drogowego oraz przewidywanych utrudnieniach na drogach powiatu jasielskiego w okresie trwania działań „Znicz 2021”.

Jasło, ul. Mickiewicza – obowiązuje zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ulicy, oznaczony znakiem „B-36” od skrzyżowania z ulicą Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską. Postój samochodów na parkingach przy ul. Mickiewicza, na drodze dojazdowej do Domu Pogrzebowego i na parkingu wewnętrznym cmentarza po prawej stronie ulicy. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są na cmentarzu obok kaplicy oraz na nowym parkingu przy ul. Mickiewicza około 12 miejsc.

Jasło, ul. Zielona i ul. Kilińskiego – na ul. Kilińskiego za skrzyżowaniem z ul. Farną obowiązuje zakaz zatrzymywania się oznaczony znakiem „B-36” z tabliczką „Nie dotyczy osób niepełnosprawnych”, około 10 miejsc parkingowych.

Harklowa (około 100 metrów od drogi powiatowej 1863R, obok kościoła, droga wewnętrzna) – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na drodze wewnętrznej. Postój samochodów na parkingu obok cmentarza, parking w rejonie kościoła.

Bączal Dolny (w rejonie kościoła droga powiatowa i gminna) – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na drodze gminnej. Postój samochodów na parkingu w rejonie kościoła i cmentarza.

Czeluśnica (droga powiatowa nr P-1850R relacji Jasło – Zręcin) – w rejonie cmentarza na odcinku ok 300 m., po lewej stronie drogi, kierunek Jasło – Umieszcz, obowiązuje zakaz zatrzymywania się oznaczony znakiem „B-36”. Postój samochodów na parkingu obok cmentarza (1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej), na terenie boiska sportowego oraz po prawej stronie drogi powiatowej.

Tarnowiec (droga powiatowa nr P-1847R) – w rejonie cmentarza na odcinku ok. 90 m., obowiązuje zakaz zatrzymywania się oznaczony znakiem „B-36”. Zakaz obowiązuje także od skrzyżowania z drogą nr P-1892R na odcinku 210 m., po lewej stronie drogi kierunek Tarnowiec-Jedlicze. Postój samochodów obok cmentarza (2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych), parking w rejonie Urzędu Gminy oraz po prawej stronie drogi powiatowej nr P-1847R

Łubno Opace – w rejonie cmentarza na odcinku około 200 m., po lewej stronie drogi kierunek Jasło – Zręcin obowiązuje zakaz zatrzymywania się oznaczony znakiem „B-36”. Parking w rejonie cmentarza i kościoła oraz po prawej stronie drogi nr P-1850R.

W najbliższych dniach będą występować utrudnienia w związku ze wzmożonym ruchem pojazdów. Apelujemy zatem do kierujących aby stosowali się do znaków zmieniających organizację ruchu. Pozostawiając samochód upewnijmy się, że nie stwarza on zagrożenia w ruchu drogowym i nie powoduje utrudnień.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE