Informacje

Po dwóch latach pandemicznej przerwy odbył się konkurs wiedzy pożarniczej

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta jasielski Adam Pawluś.

| FOTOGALERIA

Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z pandemii koronawirusa uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu spotkali się dzisiaj przed południem na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, by wziąć udział w eliminacjach powiatowych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W tym roku przedsięwzięcie towarzyszy obchodom 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Nadzór nad sprawnym przebiegiem konkursu sprawowali wspólnie oficerowie Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz działacze Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle.

Do tegorocznej edycji turnieju przystąpiła młodzież z ośmiu gmin powiatu jasielskiego (eliminacji niższego szczebla nie przeprowadziły gminy Brzyska oraz Dębowiec). Rywalizacja przebiegała dwuetapowo. Najpierw rozwiązywali oni test wiedzy ogólnej składający się z określonej dla danej grupy wiekowej liczby pytań, trwający trzydzieści minut. Następnie osoby z największą liczbą punktów zostały zakwalifikowane do części ustnej, która ostatecznie wyłoniła laureatów.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W przerwie pomiędzy poszczególnymi konkurencjami młodzież została oprowadzona po terenie Komendy Powiatowej, gdzie z bliska mogła zapoznać się ze specyfikacją zawodu strażaka oraz wyposażeniem jakim dysponują w czasie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Na placu wewnętrznym funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przeprowadzili symulację gaszenia pożaru budynku oraz przypomnieli podstawowe zasady z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Turniej ma rozwijać w młodzieży podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, umiejętność powiadomienia straży pożarnej, umiejętność zachowania się w trudnej sytuacji. Cieszy się on co roku dużą popularnością. Dwuletni okres pandemii spowodował to, że młodzież ochoczo przystąpiła w tym roku do tego turnieju. Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą mieli możliwość rywalizować w turnieju wojewódzkim, który niebawem odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.bryg. Wacław Pasterczyk, rzecznik prasowy KP PSP w Jaśle

Organizację eliminacji powiatowych OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” wsparli sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Nadleśnictwo Kołaczyce, Magurski Park Narodowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Nagrody rzeczowe oraz słowa podziękowania dla uczestników i ich opiekunów przekazali:

  • Stanisław Święch – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • bryg. Jan Szeląg – p.o. zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle wraz z kadrą oficerską;
  • Krzysztof Pec – kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle;
  • Krzysztof Bartusiak – przedstawiciel PT KRUS w Jaśle;
  • Gabriela Markowicz – przedstawiciel Nadleśnictwa Kołaczyce.

Laureaci eliminacji powiatowych w 2022 roku:

Grupa I (klasy I-IV szkół podstawowych)
1 miejsce Wojciech Gruszkoś, 2 miejsce Michał Gondek, 3 miejsce Alicja Kędzierska

Grupa II (klasy V-VIII szkół podstawowych)
1 miejsce Antoni Buda, 2 miejsce Aleksandra Kania, 3 miejsce Rafał Węgrzyn, 4 miejsce Karolina Tarnowska

Grupa III (szkoły ponadpodstawowe)
1 miejsce Dominika Gonet, 2 miejsce Natalia Niezgoda, 3 miejsce Karolina Grzywacz

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE