Informacje

Konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030”

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030. Potrwają one do 31 grudnia br.

Konsultacje nad projektem Strategii będą prowadzone poprzez:

  • Miejski System Konsultacji Społecznych dostępny pod adresem: https://konsultacje.um.jaslo.pl/ gdzie można zgłaszać swoje uwagi;
  • otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 28 listopada br., o godz. 16 w Urzędzie Miasta w Jaśle (I piętro, s.102);
  • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć listownie na adres Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub elektronicznie na adres mailowy: wrsis@um.jaslo.pl

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji, projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030 oraz formularz konsultacyjny są dostępne:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rewitalizacji i Strategii w Urzędzie Miasta w Jaśle – tel. 13 44 86 522.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE