Hankówka

 • Kolej rewitalizuje łącznicę pomiędzy Hankówką, a Sobniowem

  Trwają prace związane z rewitalizacją łącznicy kolejowej nr 618 położonej pomiędzy dwoma jasielskimi osiedlami: Hankówką, a Sobniowem. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczy na sfinansowanie tego zadania kwotę 7,6 mln złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budowa połączenia ulicy Żniwnej z ulicą Towarową (stan na 03.06)

  Nz. budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicami Żniwną, a Towarową wraz z mostem na rzece Jasiołce w mieście Jaśle. | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat wybrał wykonawcę budowy mostu na rzece Jasiołce w Jaśle

  Konsorcjum firm Remost sp. z o.o. w Dębicy wraz z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle będzie odpowiedzialne za budowę nowego mostu przez rzekę Jasiołkę i wykonanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Hankówka i Sobniów. Wybrana w postępowaniu przetargowym oferta opiewa na kwotę 9,9 miliona złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budowa mostu na rzece Jasiołce – powiat wnioskuje o dotację z budżetu państwa

  Projekt budowy nowego mostu na rzece Jasiołce łączącego dwa jasielskie osiedla Sobniów i Hankówka zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2021 rok. Prognozowana wartość inwestycji zapisanej w uchwale budżetowej powiatu jasielskiego wynosi 6,8 miliona złotych. Zgodnie z przewidywanymi założeniami technicznymi, przeprawa wraz z drogami dojazdowymi byłaby gotowa już końcem grudnia tego roku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szacowanie i usuwanie strat po sobotniej nawałnicy

  Na terenie miasta pracują 22 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które pomagają przy wypompowywaniu wody z zalanych budynków. Do pomocy przy usuwaniu skutków nawałnic delegowano na teren miasta również ponad 70 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomagają oni na osiedlu Brzyszczki, Ulaszowice i Hankówka.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe place zabaw

  Na dwóch kolejnych jasielskich osiedlach zakończono prace budowlane przy realizacji osiedlowych placów zabaw. Wartość prac, która wyniosła 50 tys. złotych, finansowana była ze środków budżetu miejskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Florek” będzie czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców Jasła

  „Florek” – takie imię będzie nosił nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który został zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło - Hankówka w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Matką chrzestną wozu bojowego została burmistrz miasta Maria Kurowska.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Radni miejscy odrzucili projekt budowy sortowni odpadów w Sobniowie

  Prawie osiem milionów złotych miała kosztować budowa sortowni wraz z kompostownią na terenie nieczynnego już wysypiska śmieci przy ulicy Żniwnej w Jaśle. Dzięki determinacji mieszkańców osiedli Sobniów i Hankówka, którzy od kilkudziesięciu lat znoszą uciążliwości związane z bliskim sąsiedztwem niechcianego przez nich wysypiska, inwestycja w najbliższym czasie nie dojdzie do skutku. Rada miejska odrzuciła uchwałę, w związku z czym przepadnie możliwość pozyskania środków unijnych na ten cel.

  CZYTAJ WIĘCEJ »