Loża medialna

Stawiają na rozwój kultury, turystyki i rekreacji

W Krempnej znajduje się Magurski Park Narodowy, który przyciąga turystów z kraju i z zagranicy. Władze gminy planują zwiększyć atrakcyjność Krempnej poprzez zagospodarowanie tutejszego zbiornika wodnego. Powstanie przystań kajakowa, altanki, ławeczki oraz plaża. W tym niecodziennym miejscu będzie można zrelaksować się i wypocząć. Zadowoleni powinni być przede wszystkim miłośnicy sportów wodnych. Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2010 – 2011.

W tym okresie planujemy także zagospodarować boisko sportowe w Kotani. W grę wchodzi budowa zaplecza socjalnego, parkingu, chodnika, boiska do siatkówki, kortu tenisowego, a w przyszłości również amfiteatru – informuje Kazimierz Miśkowicz, wójt Krempnej. – W bieżącym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyremontowane zostaną obiekty kulturalne w Krempnej, Świątkowej Wielkiej, Polanach oraz świetlica w Kotani – wylicza wójt i dodaje, że cztery postępowania przetargowe na remont i odnowę czterech obiektów zakończono w lutym bieżącego roku. Wartość tego zadania wynosi 650 tysięcy złotych. Obiekty zostaną odnowione zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne – podkreśla Kazimierz Miśkowicz.

Powstanie książka o turystyce w gminie

Kazimierz Miśkowicz mówi, że w tym roku w wyniku wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju planowane jest opracowanie i wydrukowanie książki „Turystyka w Gminie Krempna – Beskid Niski”. – W książce tej znajdą się informacje o szlakach turystyki pieszej, rowerowej, konnej, ścieżkach przyrodniczych, zabytkach takich jak: cmentarze wojenne oraz cerkwie. Uwzględnionych zostanie blisko 40 przydrożnych krzyży, kapliczek i innych elementów małej architektury. Ponadto uwzględnione będą pomniki przyrody i miejsca wypoczynku – informuje Kazimierz Miśkowicz.

Wybudują przydomowe oczyszczalnie ścieków

W 2008 i 2009 roku w ramach wspólnego projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki realizowano zadanie dotyczące gospodarki ściekowej. – W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano 10 kilometrów kanalizacji sanitarnej w Krempnej i Kotani oraz oczyszczalnię ścieków w Krempnej. Wartość przedsięwzięcia to 1.147.714 EURO, w tym 84 procent to środki z Funduszu Spójności, natomiast 16 procent to środki własne gminy, czyli pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – informuje wójt. – W wyniku realizacji tego zadania nastąpiło uporządkowanie gospodarki ściekowej w około czterdziestu procentach. Na tym jednak nie koniec, gdyż planujemy budowę oczyszczalni przydomowych. Taka koncepcja wynika z dość rozproszonego budownictwa mieszkaniowego, a więc dużych kosztów budowy kanalizacji i oczyszczalni zbiorczej oraz dużych kosztów utrzymania oczyszczalni w stosunku do ilości zrzucanych ścieków – podkreśla wójt.

Wioletta Zuzak
Super Nowości

SŁOWA KLUCZOWE