Informacje

Szpitalowi potrzebny jest nowy tomograf komputerowy

Szpital Specjalistyczny w Jaśle planuje zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. Obecny sprzęt, który jest niezbędny do prawidłowej diagnostyki pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, nie spełnia wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia stawianych placówkom służby zdrowia.

Tomograf komputerowy w jasielskim szpitalu
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na dzień dzisiejszy szpital ma podpisany kontrakt z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie na tzw. badania współfinansowane. Od ponad dziesięciu lat placówka dysponuje aparatem jednorzędowym, na którym wykonuje się rocznie około czterech tysięcy badań.

Wymagania, jakie obecnie Fundusz stawia przed lecznicami to posiadanie sprzętu wielorzędowego. Stąd pilna konieczność wymiany aparatu na nowy.

Najprostszy aparat wielorzędowy na rynku to aparat 18-rzędowy. Mamy nadzieję, że taki aparat wkrótce do nas trafi. To jest duży problem dyrekcji, bo kosztuje bardzo dużo pieniędzy. – mówi dr n.med. Dorota Gawlik-Feldo, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Gdy szpital nie zakupi nowego urządzenia to nie tylko straci kontrakt na tzw. badania współfinansowane. Stracą również sami pacjenci, u których szybka diagnostyka za pomocą specjalistycznego sprzętu często jest na wagę złota.

18-rzędowy aparat jest dużo szybszy, czyli skanowanie pacjenta trwa znacznie krócej, co ma niebagatelne znaczenie przy urazach wielonarządowych u pacjentów powypadkowych. Wtedy skanuje się głowę, klatkę piersiową i jamę brzuszną. Nie jest obojętne czy pacjent będzie u nas przebywał 15 minut, bo tyle może trwać całość badania, czy będzie przebywał półtorej godziny tak jak to niestety w tej chwili ma miejsce. Z części badań trzeba zrezygnować, bo musi wejść chirurg i zaopatrzyć pacjenta ze względów życiowych. – podkreśla Dorota Gawlik-Feldo.

Dyrekcja placówki o konieczności wymiany tomografu wiedziała już od kilku miesięcy. Na początku marca bieżącego roku, podczas przekazania nowego aparatu RTG, mówił o tym naszemu reporterowi Zbigniew Betlej.

„Kolejne potrzeby dla szpitala to przede wszystkim wymiana tomografu komputerowego, to między innymi w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wymiana mammografu, który również ma już ponad dziesięć lat i wymaga wymiany. Jeżeli chodzi o mammograf to potrzeba około 300-350 tysięcy, natomiast jeżeli chodzi o tomograf komputerowy to tutaj kwoty są już dość duże. Trzeba myśleć o około 1,5-2 milionach złotych”. – powiedział wtedy portalowi terazJaslo.pl dyrektor szpitala

Dr Szymon Niemiec, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa: – W związku z tym, że pracujący tomograf komputerowy ma ponad dziesięć lat, jesteśmy zmuszeni zakupić nowy. Nie muszę tutaj mówić, że jest to urządzenie diagnostyczne, które jest wykorzystywane w różnych dyscyplinach medycznych. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli zakupić tomograf. Przygotowywaliśmy się do tego, natomiast wiemy jakie jest finansowanie opieki zdrowotnej. Zwróciliśmy się do organu założycielskiego z prośbą o wsparcie finansowe.

Powiat jasielski, który jest organem założycielskim Szpitala Specjalistycznego, nie przewiduje jednak w tym roku żadnych środków finansowych na ten cel.

Jak wyjaśnia starosta jasielski zakup nowego tomografu jest potrzebny „natomiast dość trudno jest końcem roku znaleźć takie środki w budżecie powiatu”.

To powinno być zaplanowane przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem i powinno być poddane szerszej dyskusji. Niestety, powiat jest zobowiązany prowadzić budżet w systemie jednorocznym, czyli musi być w ciągu roku zrównoważony. Dochody muszą się równać wydatkom. Jeżeli takiego wydatku nie przewidzi się na początku roku, czy gdzieś w trakcie, to dość trudno w listopadzie jest wprowadzić taki wydatek i znaleźć na niego w tym budżecie pokrycie. – wyjaśnia Adam Kmiecik.

Najtańszy 18-rzędowy tomograf komputerowy kosztuje obecnie w granicach półtora miliona złotych.

Dr Szymon Niemiec: – Będziemy sobie musieli w jakiś sposób poradzić. Starostwo nie będzie partycypować, ponieważ w inny sposób wspiera naszą działalność. Budżet starostwa jest też ograniczony, rozumiemy to.

W tej chwili opracowywana jest specyfikacja techniczna. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg nieograniczony, który wyłoni dostawcę sprzętu. Jak przewiduje zastępca dyrektora do spraw lecznictwa nowy tomograf komputerowy ma być zainstalowany w szpitalu w pierwszym kwartale przyszłego roku.

KOMENTARZ DLA PORTALU

dr n.med. Dorota Gawlik-Feldo, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:

„Tomograf komputerowy to urządzenie oparte na promieniowaniu rentgenowskim. Służy do badania ośrodkowego układu nerwowego, czyli głowy. Wchodzą do tego również: twarzoczaszka, czyli wszelkie badania laryngologiczne, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna. Wykonuje się również badania angiograficzne, ale w wąskim zakresie, ponieważ aparat, którym dysponujemy jest aparatem starego typu, więc możemy wykonywać tylko angioTK aorty brzusznej i angioTK tętnic mózgowych. Najwyższa półka to aparat 64-rzędowy. Natomiast ten 18-rzędowy jest w zupełności wystarczający i na tyle nowoczesny, że potrafi obsłużyć wszystkie badania, które są tu wykonywane.”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE