Informacje

Prawie 23 miliony złotych na inwestycje w Jaśle

22,6 mln zł wynosi wartość tegorocznych inwestycji zaplanowanych do realizacji przez Miasto Jasło. Większość z tych środków pochodzić będzie z funduszy zewnętrznych.

Herb Miasta Jasła

85 proc. dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało Miasto na realizację projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” (tor BMX, park linowy na Gądkach, Ogródek Jordanowski, Zespół Pałacowo-Parkowy Sroczyńskich oraz place zabaw na os. Ulaszowice, Mickiewicza i Kopernika). Inwestycja, której realizacja wyniesie niemal 8,5 mln złotych, ma zostać zrealizowana do końca września br.

Kolejną inwestycją realizowaną przez Miasto będzie „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle”. W miejscu dawnego wyrobiska pocegielnianego powstanie zbiornik rekreacyjny wraz z całym kompleksem sportowo-wypoczynkowym. Prace, które mają zakończyć się do końca października br., finansowane są w 85 proc. z EFRR i 15 proc. z budżetu Miasta. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4,5 mln złotych.

Do listopada br. ma trwać „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ul. Żniwnej”. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi niecałe 3,5 mln złotych, finansowane jest w połowie przez Miasto, w połowie zaś ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo w bieżącym roku planowane są do realizacji inwestycje, wśród których znajdują się: odbudowa obiektów MOSiR Jasło (wartość 3,3 mln zł), przebudowa ulicy Krajowickiej (2,4 mln zł), odbudowa ulicy Żeromskiego (326 tys. zł).

Poza tym Miasto z własnych środków planuje w tym roku: rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, kontynuacje uzbrojenia osiedla „Na Kotlinę” (budowa ulicy osiedlowej), a także budowę sieci oświetlenia ulicznego.

Przy pozytywnej decyzji o dofinansowaniu ze środków UE możliwe będzie również rozpoczęcie przebudowy targowiska „Zielony Rynek” (1,5 mln zł). Realizację inwestycji zaplanowano do końca kwietnia 2013 roku.

Miasto zabiega o kolejne środki pozabudżetowe na inwestycje, w przypadku ich otrzymania możliwe będzie wykonanie min. renowacji rowów melioracyjnych i przepustów drogowych oraz odnowienie nawierzchni ulic bocznych od ul. 17-go Stycznia, Prusa i odcinek Kolejowej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE