Informacje

Juliusz Jankisz i Zygmunt Kachlik honorowymi Jaślanami

Do panteonu honorowych obywateli miasta Jasła dołączyły w poniedziałek dwie kolejne osoby. Ten zaszczytny tytuł nadano pośmiertnie wieloletniemu dyrektorowi „pierwszego” liceum Juliuszowi Jankiszowi jako wybitnej osobowości, zasłużonej w dziedzinie nauki i kultury oraz życia społecznego oraz prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zygmuntowi Kachlikowi za popularyzację wiedzy o mieście i jego historii oraz ratowanie pamiątek kultury narodowej.

Pierwszy z uhonorowanych – Juliusz Jankisz (1947-2008) – przez siedemnaście lat pełnił funkcję dyrektora drugiej najstarszej szkole w województwie podkarpackim I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Były to lata 1982-1999 i trudny okres przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w naszej Ojczyźnie. Mimo wielu problemów, z jakimi spotykała się ówczesna oświata, zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro ucznia. Swoją pasję społecznikowską realizował jako radny Rady Miejskiej Jasła w latach 1994-1998 oraz członek Zarządu Miasta. Stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle.

Zmarł w wieku 61 lat, w przededniu obchodów jubileuszu 140-lecia istnienia „pierwszego” liceum.

O nadanie mu pośmiertnie tytułu wnioskowała do Rady Miejskiej Fundacja im. prof. Romana Saphiera, której był współzałożycielem i członkiem zarządu w latach 1994-1999. Organizacja wspiera uzdolnioną młodzież „pierwszego” liceum, wywodzącą się z rodzin o niskim statusie materialnym.

ś.p. Zygmunt Kachlik
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zygmunt Kachlik (1918-2010) były żołnierz Armii Krajowej, brał udział w Kampanii Wrześniowej. Organizator lokalnych uroczystości patriotycznych, opiekun miejsc pamięci narodowej, w latach 1983 – 1997 prezes Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Jaśle, współzałożyciel oraz wieloletni prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle (od maja 1994 roku), członek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które wnioskowało o jego uhonorowanie tytułem.

W 1997 roku został „ojcem chrzestnym” sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo ziemi jasielskiej i wręczonego 21 Dywizjonowi Artylerii Mieszanej w Rzeszowie, któremu nadano imię podpułkownika Józefa Modrzejewskiego. Dzięki jego staraniom tego samego patrona przyjęło później II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

Z jego inicjatywy w 2005 roku na budynku byłej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle ufundowano tablicę pamiątkową o treści: „W tym budynku w latach 1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Tu więziono i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych walczących o niepodległą Polskę. Ofiarom męczeństwa cześć! ŚZŻ AK Koło w Jaśle 2005 r.” Z kolei w 2007 roku, dzięki zabiegom koła i jego prezesa, odnowiono pomnik Armii Krajowej na osiedlu Gamrat.

Ojciec Andrzeja – burmistrza miasta Jasła w latach 1990-1994 oraz wiceburmistrza miasta Jasła w latach 2006-2007 oraz 2010-2011.

Któż ze współczesnych Jaślan nie przypomina sobie pogodnego mężczyzny w mundurze z biało-czerwoną opaską na ramieniu, przemierzającego na rowerze trasę patriotycznych pochodów z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Święta Wojska Polskiego, czy rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obaj wyróżnieni spoczywają na Starym Cmentarzu w Jaśle przy ulicy Zielonej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE