Informacje

Miasto przekaże 100 tysięcy złotych na nową karetkę dla szpitala

Radni miejscy zajęli się w poniedziałek tematem dofinansowania zakupu karetki transportowej dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kwocie stu tysięcy złotych. Co prawda żadna z osób nie kwestionowała słuszności partycypowania w kosztach inwestycji to już co do wysokości środków i formy ich przekazania pojawiły się wątpliwości. – Czy miasto Jasło jest bogatsze, czy gminy biedniejsze? – pytał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak.

Karetka transportowa
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dyrekcja jasielskiego szpitala zwróciła się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o partycypowanie w kosztach zakupu nowoczesnego i w pełni wyposażonego ambulansu, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług z zakresu transportu sanitarnego. A w razie awarii jednej z czterech karetek systemowych, na które placówka ma podpisaną umowę w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego, byłaby samochodem zastępczym.

Według wstępnego kosztorysu szpital potrzebuje na ten cel około 220-230 tysięcy złotych.

Zbigniew Betlej: Jasielski szpital ma kłopoty z zakupem karetki już od kilku lat. Borykamy się z tym problemem ze względu na kłopoty finansowe w służbie zdrowia. Deklaracje co do pomocy w zakupie wyraziły również wszystkie gminy. Było to omawiane na Konwencie Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Jasielskiego. Z moich informacji po tym, jak kontaktowałem się z samorządami gminnymi wynika, że każdy samorząd wyraził deklarację, że udzieli pomocy w zakupie karetki.

Na odbywającym się na początku bieżącego roku Konwencie Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin Powiatu Jasielskiego zapadła decyzja, że każda z gmin przekaże ze swojego budżetu „złotówkę” od mieszkańca. Natomiast po rozmowach menedżerów placówki z władzami Jasła padła deklaracja, że miasto wspomoże zakup środkami w wysokości bliskiej kwocie rocznego podatku od nieruchomości, który szpital zasila miejską kasę regularnie od trzech lat. Tylko za ubiegły rok było to około 134 tysięcy złotych.

Taki argument padł też dzisiaj z ust Zbigniewa Betleja, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych.

Szpital od trzech lat płaci systematycznie podatki. Do tej pory był taki układ, że nie stać nas było na podatek i miasto udzielało nam pomocy w postaci umorzenia tych podatków. Kiedyś zawarliśmy taką niepisaną umowę, że miasto będzie udzielać pomocy szpitalowi przynajmniej w takiej wysokości, w jakiej my zapłacimy podatek. – powiedział.

Po tych słowach swojego oburzenia nie krył radny Janusz Przetacznik.

Dobrze, że pan powiedział, że od trzech lat. Mam nadzieję, że to również usłyszą jasielscy przedsiębiorcy i zapytają pana burmistrza i Wysoką Radę o równe traktowanie podmiotów gospodarczych. Skoro pan publicznie przyznaje się, że dopiero od trzech lat pan płaci podatek i żąda pan wręcz, żeby w tym momencie pieniądze w formie podatku, które są na finansowanie zadań publicznych samorządu miejskiego, zostały przeznaczone na działalność szpitala, który w tym momencie otrzymuje środki z NFZ w tym również od każdego z nas pracującego, to trochę to dziwnie zabrzmiało. Uważam, że powinien pan szukać merytorycznych uzasadnień, a nie podatkowych. Bo rozumiem, że następnym podmiotem będzie Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która przekazuje podatek od nieruchomości rocznie 460 tysięcy i nie otrzymuje ani „złotówki” dotacji.

Prezes Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyznał, że celowość zakupu nowego ambulansu dla szpitala nie ulega wątpliwości. Jednak – jego zdaniem – to dyrekcja placówki powinna tak racjonalnie zarządzać środkami otrzymywanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia, aby stać ją było na samodzielne zrealizowanie zaplanowanej inwestycji.

Dlaczego takiej dotacji nie otrzymują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które własnym środkiem i również z pieniędzy NFZ zakupują karetki i obsługują mieszkańców, którzy są u nich zarejestrowani. To co, jeden może, a drugi nie może? – pytał retorycznie Przetacznik. – Ja nie mam wątpliwości, że karetka powinna być. Ale jeżeli w tym momencie mówimy o dotacji to pytanie do szpitala, czy wykorzystał wszystkie formy i możliwości organizacyjno-techniczne, aby tego typu zakup dokonać? Natomiast z tego, co słyszymy, ma to być pokryte w stu procentach przez samorząd miasta Jasła i pozostałe gminy. A co z organem założycielskim? Ile będzie wkładu własnego przekazywał szpital?

Jeżeli mówimy dzisiaj o finansowaniu służby zdrowia to nie chciałbym się na ten temat rozwodzić, bo to by nam zajęło kilka godzin jakie są przyczyny tego, że między innymi do Państwa zwracamy się z prośbą o to, aby Państwo nam pomogli w tym, żeby nasi mieszkańcy nie bali się, że nie dojedzie karetka. – bronił się Zbigniew Betlej.

Samej idei zakupu nie kwestionował wiceprzewodniczący RMJ Henryk Rak. Z kolei wyraził swoją opinię co do równomiernego rozłożenia kosztów na poszczególne samorządy gminne przy dotowaniu zadania.

W poprzedniej Radzie było dobrym zwyczajem, że miasto jak i sąsiednie gminy partycypowały w kosztach równomiernie. W tej chwili wygląda na to, że miasto Jasło będzie partycypować 50 procent kosztów. A teraz miasto Jasło daje 100 tysięcy złotych. Z tego wynika, że 50 procent przewozów będzie służyć miastu Jasłu. Dyrektor mówi, że gminy odpowiedziały, ale w jaki sposób odpowiedziały, że miasto Jasło musi dołożyć 50 procent na taką karetkę. Czy miasto Jasło jest bogatsze, czy gminy biedniejsze? Czy ludzie mieszkający w Jaśle są bardziej bogatsi niż mieszkający w powiecie jasielskim? Uważam, że troszeczkę niestosownym jest żądać od miasta 100 tysięcy złotych, gdzie potrzeby miasta są różne. Brakuje dróg czy innej infrastruktury, a my w 50 procentach partycypujemy w zakupie karetki. – mówił Rak.

Tadeusz Stachaczyński podkreślił, że szpital nie jest organizacją działającą „non profit”, a za udzielane świadczenia medyczne pobiera konkretne środki finansowe. W imieniu radnych klubu Przymierze Samorządowe Podkarpacia zaznaczył, że głosować można byłoby za podniesieniem standardów pomocy doraźnej, z której korzystają mieszkańcy naszego miasta, a nie dotowanie zakupu, który będzie realizował zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, na którą każda z osób pracujących odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Szpital to nie jest instytucja działająca non-profit. To jest instytucja, która działa na zasadach rachunkowości. Coś daje, w zamian za co coś bierze. Czyli jest usługodawcą. – powiedział. – Ja chętnie podniosę obydwie ręce, aby dołożyć do podniesienia standardów, jeśli to byłyby pieniądze do karetki reanimacyjnej by ją doposażyć. Wtedy rozumiem, podnosimy naszym mieszkańcom standard w zakresie opieki doraźnej. Ale w zakresie opieki podstawowej? To na co my płacimy te pieniądze? Dlatego najchętniej zagłosowałbym za zdjęciem tej uchwały z porządku. – dodał radny.

Zastępca burmistrza miasta Leszek Znamirowski przekazał informację o wysokości środków przeznaczonych z budżetu Jasła na rzecz Szpitala Specjalistycznego. W 2008 roku było to 87 tysięcy złotych, w 2009 roku – 172 tysiące złotych, a już rok później ponad 217 tysięcy złotych.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada w tej chwili trzy karetki transportowe. Są one mocno wyeksploatowane. Jedna z nich kwalifikuje się praktycznie do wymiany. Te karetki robią rocznie ponad siedemdziesiąt tysięcy kilometrów każda, więc wymiana na sprawną, bezpieczną karetkę jest niezbędna. – podkreślił wiceburmistrz.

Zdaniem wicedyrektora Zbigniewa Betleja zakup jest niezbędny ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu.

Transportujemy pacjentów do różnych szpitali i do innych instytucji związanych z ich leczeniem. Codziennie karetki wykonują szereg transportów. Rocznie przypada na jedną karetkę około 70 tysięcy przejechanych kilometrów. W obecnej chwili, poza czterema karetkami, które wykonują zadania w ramach ratownictwa medycznego, mamy również „transportówki”. W tej chwili mamy trzy samochody, ponad dziesięcioletnie, z dużą ilością przejechanych kilometrów. Codziennie dwie karetki muszą wykonywać te zadania, jedna jest w rezerwie. Na przykład przy zakupie tomografu komputerowego musieliśmy wystawiać do transportu trzy karetki. W razie awarii mamy naprawdę duży kłopot. – wyjaśnia.

Pytany przez radnych zaznaczył również, że w razie awarii nowy ambulans będzie służył również jako auto zastępcze dla karetki systemu.

Jeżeli trzeba ją będzie użyć w systemie to będziemy ją używali również do celów ratownictwa medycznego. My mówimy dzisiaj o karetce transportowej, ale my ją doposażymy tak, aby spełniała warunki, którymi możemy udzielać świadczeń z ratownictwa medycznego. Karetki, które używamy w szpitalu, praktycznie wszystkie są wyposażone tak, jak w systemie ratownictwa medycznego. – dodał Betlej.

W związku z wątpliwościami radny Janusz Przetacznik wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie dotacji dla szpitala ze 100 na 60 tysięcy złotych. Argumentując: – Na ostatniej sesji Rada Powiatu odrzuciła wniosek Zarządu Powiatu dotyczący dofinansowania zakupu specjalistycznego wozu dla Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150 tysięcy złotych. Pytanie, czy przy rozdziale nadwyżki budżetowej spotkamy się z propozycją dotacji tym razem na straż pożarną, bo ze wszech miar jest jej potrzebny wóz. Moje pytanie jest takie, czy powiat przeznaczy 60 czy 100 tysięcy na tą karetkę. Jeżeli przeznaczy to moglibyśmy mówić o równoprawnym partnerstwie. W tym przypadku, jeżeli popatrzymy na powiat jasielski i ewentualne deklaracje, jakie powinny zapaść w tej materii, bo jest to w interesie wszystkich samorządów, w tym również samorządu powiatowego, maksymalny udział gminy miejskiej Jasło w tymże zakupie nie powinien przekraczać 60 tysięcy złotych, o ile w ogóle zdecydujemy się na tego typu formę dotacji. Z tytułu dodatkowych działań inwestycyjnych gminy miejskiej Jasło Szpital Specjalistyczny uzyskał 2 miliony z Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2014 poprzez to, że umożliwiamy budowę lądowiska. I teraz dodajemy kolejne środki finansowe.

Wniosek poparł on sam i jeszcze troje radnych. Przeciwnych było dwanaście osób. Wśród nich szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej Roman Kościow.

Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby Starostwo Powiatowe jako organ założycielski, w 100 procentach sfinansowało zakup tej karetki. Jednak życie wygląda troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o karetkę to wszyscy wiemy, że jest to podstawowe narzędzie do ratowania życia ludzkiego. Ja nie mam wątpliwości, że powinniśmy jednak udzielić tej pomocy. – przyznał.

Radny Stanisław Zając zapytał o termin zakupu pojazdu.

Karetkę kupimy w jak najlepszym standardzie, wyposażoną w to, co jest niezbędne do tego, aby wykonywała swoje usługi. Zostanie ogłoszony przetarg niezwłocznie po tym, jak inne gminy podejmą takie uchwały, do czego zobowiązali się panowie wójtowie. – wyjaśnił dyrektor Betlej.

Uchwałę o przyznaniu dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wysokości 100 tysięcy złotych na zakup karetki transportowej przyjęto piętnastoma głosami za. Przeciwny był Janusz Przetacznik, a Tadeusz Stachaczyński wstrzymał się od głosu. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu.

Dotację dla szpitala przyznały już m.in. Rady Gmin: Jasło (25 marca) i Osiek Jasielski (27 marca).

Czytaj również:
Szpital liczy na wsparcie samorządów przy zakupie nowoczesnej karetki transportowej

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto przekaże 100 tysięcy złotych na nową karetkę dla szpitala”