Informacje

Radni powiatowi wystawili cenzurkę nowemu dyrektorowi szpitala. Pozytywną.

Mimo ujemnego wyniku finansowego osiągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle za 2012 rok Rada Powiatu wystawiła pozytywną ocenę jego dyrekcji, biorąc pod uwagę jej starania prowadzące do zmniejszenia strat oraz bieżące wypełnianie działań statutowych.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zarząd Powiatu w Jaśle, przygotowując projekt uchwały w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego za 2012 rok, brał pod uwagę trzy aspekty: bilans szpitala na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunek zysków i strat od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz opinię niezależnego biegłego rewidenta. W przedłożonym do uchwalenia przez Radę Powiatu dokumencie zarządzającym lecznicą wystawiono negatywną opinię.

Ta ocena przebiegała wieloetapowo. Były zlecone badania finansów, a następnie była przeprowadzona kontrola na terenie szpitala. Także komisja rewizyjna badała pracę szpitala. Pojawiła się propozycja Zarządu Powiatu uchwały, biorąc pod uwagę jeden istotny element pracy szpitala, czyli gospodarkę finansową i jej wynik. Zarząd w swej ocenie brał pod uwagę wynik finansowy, który za rok 2012 był wynikiem ujemnym. Dlatego też pojawiła się propozycja negatywnej oceny. – wyjaśnia odpowiedzialny za służbę zdrowia wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz.

Dokument ten trafił pod konsultacje Rady Społecznej przy szpitalu. – Na forum tej Rady padła propozycja, aby w tej ocenie uwzględnić także całą działalność szpitala, czyli świadczone usługi, a także gospodarowanie mieniem oraz ocenę wyniku finansowego. Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wyszła z wnioskiem, aby po ocenie całej działalności szpitala, także uwzględniającej te elementy, zmienić w uchwale, która była zaproponowana przez Zarząd z oceny negatywnej na ocenę pozytywną. Taki wniosek został przesłany do Rady Powiatu w Jaśle. – powiedział Franciszek Miśkowicz.

Zmianę zapisu starał się przeforsować na Radzie Społecznej wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Pers. – Wynik finansowy rzeczywiście w liczbach bezwzględnych jest ujemny, natomiast jest znaczna tendencja spadkowa zadłużania się. To dobrze wróży na przyszłość. – podkreśla lekarz.

Do propozycji przychylnie ustosunkowała się również komisja rewizyjna przy Radzie Powiatu.

Komisja rewizyjna sprawdzała stopień realizacji procesu restrukturyzacji za 2013 rok i przy okazji rozmawialiśmy na temat projektu tej uchwały. Doszliśmy do wniosku, że faktycznie Zarząd przygotowując projekt tej uchwały brał pod uwagę tylko i wyłącznie gospodarkę finansową. Ta de facto jest ujemna, ale z tendencją zmniejszającą się, co jest korzystne. Więc naszym zdaniem byłoby wielce krzywdzące dla zarządzających szpitalem oraz wszystkich pracowników ocena negatywna. Tam się dzieje wiele dobrych rzeczy i nie można nie brać pod uwagę ustawy, która obliguje organ prowadzący do wystawienia oceny za całokształt. W związku z tym my byśmy też proponowali, żeby zmienić tą ocenę z negatywnej na pozytywną. – powiedział jej przewodniczący Józef Kozioł.

Opozycja: przyglądamy się mocno zmianom w szpitalu

Radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Zając: – Zastanawiające jest to, że w ciągu tygodnia czasu to zdanie się tak diametralnie zmieniło.

Podkreślił, że materiały do projektów uchwał jakie otrzymują przed każdą sesją radni, są niejednokrotnie niekompletne i do niczego nieprzydatne, a ich treść „zupełnie nijak się ma do tego nad czym procedujemy”.

Zaapelował również do Zarządu Powiatu o zorganizowanie sesji poświęconej wyłącznie sprawom jasielskiej służby zdrowia. – W Komisji Społecznej szpitala nie było miejsca dla radnych opozycyjnych. Oczywiście jesteśmy w dobrych kontaktach z dyrektorem. W wielu aspektach popieramy działania, ale warto by było, żeby na temat szpitala porozmawiać. – podkreślił.

Ta propozycja jest ze wszech miar potrzebna i oczekiwana. – potwierdził Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu. – Jest potrzebny consensus wokół przyszłości szpitala, wypracowany przez wszystkie ugrupowania, które zasiadają na dzień dzisiejszy w Radzie.

Mając na uwadze szpital jako jednostkę powiatową klub Prawa i Sprawiedliwości od zawsze zabiegał o to, aby ten szpital był prowadzony w jak najlepszy sposób, żeby dobrze się rozwijał, żeby był chlubą powiatu jasielskiego. Muszę powiedzieć, że my zawsze będziemy bronić szpitala, zawsze będziemy patrzyli na ręce Zarządu, bo można się spodziewać w przyszłości różnych działań. Też tych, które będą zmierzały ku komercjalizacji. W tym przedmiocie nie będzie z nami łatwo. – dodał radny Zając.

Rada doszła do porozumienia, dodając do treści projektu uchwały (paragraf 1, punkt 1, podpunkt 4) zapis „po rozpatrzeniu analizy realizacji zadań statutowych Szpitala” Rada Powiatu dokonuje pozytywnej oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2012 rok.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ostateczny kształt dokumentu został zaakceptowany, co przełożyło się na wynik głosowania. Uchwała została przyjęta, z czego radości nie krył kierujący obecnie placówką lek. med. Michał Burbelka.

Chciałem podziękować za podjętą decyzję, która była autonomiczną wszystkich Państwa. Szpital to nie tylko i wyłącznie finanse. To przede wszystkim jego działalność statutowa opierająca się na leczeniu ludzi. Jeżeli oceniamy tą działalność statutową to w 2012 roku w szpitalu leczyło się 16 tysięcy pacjentów, w poradniach specjalistycznych udzielono 104 tysiące porad, wykonano 4,5 tysiąca zabiegów operacyjnych. Pogotowie Ratunkowe do zachorowań i wypadków wyjeżdżało czterema karetkami 10 tysięcy razy. Natomiast wyjazdów transportowych było ponad 3 tysiące. W 2012 roku szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny Krajowego Centrum Monitorowania Jakości, co świadczy o tym, że jakość usług medycznych świadczonych w jasielskim szpitalu jest na bardzo wysokim poziomie. Ponadto otrzymaliśmy certyfikat jakości ISO. – powiedział.

Z przedstawionego sprawozdania finansowego wynika, że strata szpitala za rok 2012 wyniosła 438 078,23 zł przy planowanej 1 945 000 zł. i jest niższa od straty za rok 2011 o 1 969 740,53 zł.

Ja rozumiem, że trudno mówić o ewidentnym sukcesie. Uważam, że jest to krok do przodu. Jestem bardzo zadowolony, że Państwo chcieliście to zauważyć. Jest to dla mnie osobiście ogromny bodziec do dalszej pracy i do tego, żeby ten szpital wreszcie wykazał się zerową stratą. – dodał dyrektor.

KOMENTARZ

Franciszek Miśkowicz, wicestarosta jasielski
Sytuacja się ustabilizowała. Mimo wszystko, zawsze o sytuacji decyduje wynik finansowy. Zarząd skupił się na tym elemencie i słusznie zauważono, że są pominięte pozostałe elementy pracy szpitala. Dlatego, gdy ta uchwała została przesłana do prac, pojawiły się takie głosy, że należy ocenić także prace szpitala pod innym względem. Jeżeliby uwzględnić te wszystkie propozycje, które pojawiały się, nie tylko w klubie Prawa i Sprawiedliwości, ale także pozostałe kluby zauważyły, że jeżeli oceniamy tak ważną dziedzinę działalności medycznej, która jest prowadzona na terenie powiatu jasielskiego, a zwłaszcza, że samorząd powiatu za to odpowiada, to należy patrzeć na całą działalność. Różne są opinie wyrażane przez radnych, ale zdecydowała opinia, która została przedstawiona przez Grzegorza Persa na Radzie Społecznej i później na komisji rewizyjnej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE