Informacje

Odszedł Ryszard Dzik

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Ryszarda Dzika, założyciela Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” z siedzibą w Jaśle, aktywnego działacza społecznego oraz samorządowca. W październiku skończyłby 63 lata. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w najbliższą środę.

Ryszard Dzik urodził się 11 października 1954 roku w Kłodzku (województwo dolnośląskie). Był absolwentem pomaturalnego studium zawodowego na kierunku budownictwo ogólne. Swoją pierwszą pracę zawodową rozpoczął w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego na stanowisku majstra budowy. Pracował tam od 1975 do 1981 roku kiedy to doznał poważnych obrażeń ciała w wyniku wypadku samochodowego. Charakter urazu spowodował, że od tej pory musiał on się poruszać na wózku inwalidzkim. Po przejściu skomplikowanego leczenia oraz długoletniej rehabilitacji podjął próbę aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie naszego miasta. Dzięki jego staraniom, w 1994 roku zostało zawiązane Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”, w którym od początku sprawował funkcję prezesa zarządu. Ideą przyświecającą powstaniu organizacji była integracja osób niepełnosprawnych, ich aktywne włączanie w życie lokalnej społeczności, a także poprawa warunków ich codziennego życia, w tym likwidacja barier architektonicznych w mieście.

W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Jasła III kadencji, biorąc udział w pracach komisji finansowo-budżetowej i komisji rewizyjnej oraz w zespołach kontrolnych komisji rewizyjnej.

Z jego inicjatywy miejscowy samorząd przystąpił do realizacji programu „Jasło bez barier”, który w swoich zapisach obejmował szeroki zakres działań dążących do uczynienia Jasła miastem przyjaznym, bezpiecznym i dostępnym dla wszystkich jego mieszkańców. Istotnym elementem przedsięwzięcia było dostosowanie wielu obiektów oraz miejsc użyteczności publicznej (podjazdów, wind, ciągów komunikacyjnych) dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z utrudnionym poruszaniem się.

22 grudnia 2015 roku został powołany do pięcioosobowego składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jasielskim, której jednym z celów jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych.

Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi mającymi swoją siedzibę w naszym regionie, m.in. Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego, z którym przez wiele lat wspólnie organizował cykliczne Jasielskie Turystyczno – Nawigacyjne Rajdy Samochodowe „Podkarpacie”.

Odszedł w minioną sobotę. W październiku br. skończyłby 63 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą środę (7 lutego) o godzinie trzynastej w Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej.

Pogrążonej w smutku rodzinie (mamie, siostrom, bratu) i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Odszedł Ryszard Dzik”

  1. wspominam nasze spotkanie szkoleniowe, wspominam …podziwiam.. BYŁEŚ i BĘDZIESZ autorytetem dla wielu..