Informacje

Strażacy podsumowali 2017 rok

Strażacy podsumowali stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie jasielskim. W minionym roku wzrosła liczba ich wyjazdów do likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń, które przekraczają ponad pięćdziesiąt procent łącznej liczby podejmowanych przez tę formację mundurową interwencji.

W 2017 roku nad bezpieczeństwem ochrony przeciwpożarowej w powiecie jasielskim czuwali funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle (przez dwadzieścia cztery godziny na dobę), którzy byli wspierani przez druhów z osiemnastu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Brzyska, Kłodawa – gmina Brzyska; Dębowiec – gmina Dębowiec; Osobnica, Warzyce, Trzcinica – gmina Jasło; Kołaczyce, Sieklówka – gmina Kołaczyce; Krempna – gmina Krempna; Łysa Góra, Skalnik – gmina Nowy Żmigród; Osiek Jasielski, Świerchowa, Załęże – gmina Osiek Jasielski; Harklowa, Skołyszyn, Święcany – gmina Skołyszyn, Tarnowiec – gmina Tarnowiec) oraz osiemdziesięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poza KSRG.

W minionych dwunastu miesiącach jednostki ochrony przeciwpożarowej wyjeżdżały na teren naszego powiatu do 1361 zdarzeń (o 315 więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku), w tym do 791 miejscowych zagrożeń (wzrost o 213), 526 pożarów (wzrost o 109) oraz 44 alarmów fałszywych (spadek o 7). Najwięcej interwencji, bo 23% z ogółu (313), odnotowano na terenie miasta Jasła, gdzie strażacy podejmowali działania w związku z 205 miejscowymi zagrożeniami, 87 pożarami oraz 21 alarmami fałszywymi. Na przeciwnej szali wagi znalazła się gmina Krempna, gdzie odnotowano łącznie 20 zdarzeń, w tym 15 miejscowych zagrożeń i 5 pożarów.

W zdarzeniach, do których wzywani byli zawodowi i ochotniczy strażacy, zginęło sześć osób (wszystkie to ofiary miejscowych zagrożeń), a kolejnych 247 zostało rannych (wśród nich 23 dzieci poszkodowanych w miejscowych zagrożeniach oraz 1 w pożarze). Podczas działań ratowniczo-gaśniczych poszkodowanych zostało dwóch strażaków.

POŻARY

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Blisko trzy czwarte łącznej liczby pożarów, których skutki likwidowali w ubiegłym roku na terenie powiatu jasielskiego strażacy, to pożary nieużytków rolnych. Najwięcej tego typu interwencji odnotowano w gminach: Nowy Żmigród (88), Dębowiec (o dziesięć mniej) i Jasło (55).

Ponadto w 2017 roku w naszym regionie odnotowano łącznie 63 pożary obiektów mieszkalnych (49 w budynkach jednorodzinnych, 3 w budynkach wielorodzinnych, 8 w budynkach mieszkalnych w gospodarstwach rolnych, 2 w innych obiektach mieszkalnych oraz 1 w schronisku), 44 pożary innych obiektów (22 śmietników wolnostojących, 2 kompleksów garażowych i 1 obiektu przyrody naturalnej), 13 pożarów środków transportu (w tym 11 samochodów osobowych i 2 samochodów ciężarowych lub przyczep), 7 pożarów w obiektach użyteczności publicznej (4 w obiektach służby zdrowia, 2 w budynkach handlowo-usługowych i 1 w obiekcie kultu religijnego), 4 pożary w obiektach produkcyjnych (2 w budynkach produkcyjnych oraz 2 maszyn i urządzeń technologicznych) oraz jeden pożar lasu (na terenie gminy Skołyszyn).

Obszar

1

2

3

4

5

6

7

8

p. jasielski

7

63

4

0

13

1

394

44

g. Brzyska

0

0

0

0

0

0

6

1

g. Dębowiec

2

5

0

0

0

0

78

6

g. Jasło

1

8

1

0

2

0

55

3

m. Jasło

4

19

2

0

9

0

28

25

g. Kołaczyce

0

2

0

0

0

0

12

0

g. Krempna

0

2

0

0

0

0

3

0

g. Nowy Żmigród

0

8

0

0

0

0

88

2

g. Osiek Jasielski

0

0

0

0

0

0

30

3

g. Skołyszyn

0

14

0

0

2

1

51

2

g. Tarnowiec

0

5

1

0

0

0

43

2

1 – obiekty użyteczności publicznej
2 – obiekty mieszkalne
3 – obiekty produkcyjne
4 – obiekty magazynowe
5 – środki transportu
6 – lasy (państwowe i prywatne)
7 – uprawy, rolnictwo
8 – inne obiekty

Głównymi powodami zaistnienia pożarów było:
– umyślne podpalenia (421)
– nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (38)
– wady urządzeń i instalacji elektrycznych (13).

Pożary według wielkości:

Obszar

Razem

Mały

Średni

Duży

Bardzo duży

p. jasielski

526

494

31

1

0

g. Brzyska

7

7

0

0

0

g. Dębowiec

91

83

8

0

0

g. Jasło

70

63

6

1

0

m. Jasło

87

87

0

0

0

g. Kołaczyce

14

14

0

0

0

g. Krempna

5

5

0

0

0

g. Nowy Żmigród

98

91

7

0

0

g. Osiek Jasielski

33

28

5

0

0

g. Skołyszyn

70

68

2

0

0

g. Tarnowiec

51

48

3

0

0

 

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

58 procent wyjazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej była związana z obsługą pozostałych zdarzeń, do których przygotowana jest ta formacja mundurowa. Wśród nich największy odsetek stanowi usuwanie skutków wypadków komunikacyjnych, silnych podmuchów wiatru, nietypowych zachowań się zwierząt lub owadów, gwałtownych opadów atmosferycznych. Strażacy specjalizują się również w ratownictwie chemiczno-ekologicznym oraz medycznym.

Najczęściej w związku z miejscowymi zagrożeniami interweniowano na terenie miasta Jasła (205 razy), najrzadziej w gminie Krempna (15 razy).

Obszar

Miejscowe zagrożenia (wielkość)

Małe

Lokalne

Średnie

Duże

Gigantyczne

g. Brzyska

59

2

57

0

0

g. Dębowiec

37

2

33

2

0

g. Jasło

132

4

128

0

0

m. Jasło

205

18

186

1

0

g. Kołaczyce

75

5

67

3

0

g. Krempna

15

0

15

0

0

g. Nowy Żmigród

53

2

50

1

0

g. Osiek Jasielski

17

2

13

2

0

g. Skołyszyn

140

5

132

3

0

g. Tarnowiec

58

2

56

0

0

 

ALARMY FAŁSZYWE

Do Powiatowego Stanowiska Kierowania przy Komendancie Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, na numer alarmowy 999, oprócz zgłoszeń dotyczących pożarów oraz miejscowych zagrożeń, wpłynęły również informacje o 44 alarmach fałszywych.

Obszar

Złośliwy

W dobrej wierze

Z instalacji wykrywania

g. Brzyska

0

0

0

g. Dębowiec

0

1

0

g. Jasło

1

3

1

m. Jasło

0

7

14

g. Kołaczyce

0

3

0

g. Krempna

0

0

0

g. Nowy Żmigród

1

3

0

g. Osiek Jasielski

0

0

1

g. Skołyszyn

3

4

0

g. Tarnowiec

1

1

0

 

Łączny czas interwencji straży pożarnych (od momentu powiadomienia do powrotu jednostek) wyniósł: 31-60 minut (571), 61-120 minut (368), do 30 minut (240), 121-240 minut (109), 241-720 minut (25), powyżej 1 dnia (4).

Obszar

Czas interwencji

30 min

31-60

61-120

121-240

241-720

> 1 dnia

g. Brzyska

18

20

23

4

1

0

g. Dębowiec

11

49

51

13

2

2

m. Jasło

120

116

44

9

3

0

g. Jasło

17

99

61

19

6

0

g. Kołaczyce

12

43

27

5

2

0

g. Krempna

2

7

6

4

1

0

g. Nowy Żmigród

20

64

50

13

4

0

g. Osiek Jasielski

4

20

18

8

0

0

g. Skołyszyn

23

94

61

25

5

2

g. Tarnowiec

13

59

27

9

1

0

 

Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna wielokrotnie prowadziła działania ratowniczo-gaśnicze we współpracy z innymi służbami, w tym: Policją, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Pogotowiem Energetycznym, Pogotowiem Gazowym, Strażą Miejską, inspekcją ochrony środowiska, a także innymi podmiotami.

86 razy ich działania były wspierane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza terenu powiatu jasielskiego, z czego 47 przy pożarach i 39 miejscowych zagrożeniach.

(Opracowano na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej)

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE