Informacje

Powołano Radę Społeczną jasielskiego szpitala

Dziewięciu członków będzie liczyć powołana właśnie Rada Społeczna przy jasielskim Szpitalu Specjalistycznego. Na mocy obowiązujących przepisów prawa jej przewodniczącym został wybrany starosta powiatu Adam Pawluś. Pierwsze posiedzenie tego gremium zostało zaplanowane w przyszłym tygodniu.

Kadencja dotychczasowej Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle wygasła z końcem lutego br. wobec czego zaszła konieczność wyłonienia nowego składu osobowego. Należy to do kompetencji Rady Powiatu w Jaśle.

Organ tworzący będzie reprezentować siedem osób. Z mocy obowiązującego prawa na funkcję przewodniczącego wyznaczono starostę jasielskiego Adama Pawlusia.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Powiatu w Jaśle rekomendował następujące osoby: Irenę Baciak, Ryszarda Lisowskiego, Grzegorza Persa, Magdalenę Stasiowską, Mateusza Lechwara, Jana Czubika oraz Franciszka Miśkowicza. Ten ostatni nie wyraził zgody na pracę w tym gremium wobec czego klub radnych PSPP wysunął kandydaturę Ewy Wawro.

Przedłożony skład osobowy został uzupełniony o Wojciecha Zająca jako przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego.

Kadencja będzie trwała przez najbliższe cztery lata.

Pierwsze posiedzenie zostało wyznaczone na 18 marca na godzinę czternastą.

Funkcjonowanie Rady Społecznej przy podmiocie leczniczym, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, szczegółowo regulują przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2001 roku o działalności leczniczej. To gremium odgrywa strategiczną rolę w przypadku opiniowania wniosków w sprawach dotyczących m.in. zakupów nowej aparatury i sprzętu medycznego, nowych zadań związanych z infrastrukturą szpitala czy rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności statutowej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE