Informacje

O wspólnej obsłudze finansowo-księgowej jasielskich jednostek oświatowych

Jasielscy radni nie wyrazili zgody, by od przyszłego roku wspólną obsługę finansowo-księgową dla wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto, zapewniała jedna jednostka organizacyjna.

Radnym miejskim została przedłożona propozycja dotycząca organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek oświatowych miasta Jasła. Miało nią być objętych czternaście publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów przedszkolno-szkolnych. Są to: Przedszkole Miejskie nr 1 przy ulicy Nowej 14, Przedszkole Miejskie nr 2 przy ulicy Słowackiego 7, Przedszkole Miejskie nr 3 im. św. Jana Pawła II przy ulicy Floriańskiej 4, Przedszkole Miejskie nr 6 im. Pluszowego Misia przy ulicy Kopernika 8A, Przedszkole Miejskie nr 10 przy ulicy Ducala 3, Przedszkole Miejskie nr 11 przy ulicy Sikorskiego 10, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta przy ulicy Piotra Skargi 10, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej przy ulicy Czackiego 2, Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bp. Ignacego Krasickiego przy ulicy Wincentego Pola 9, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza przy ulicy św. Jana z Dukli 94, Zespół Szkół Miejskich nr 1 przy ulicy Rafineryjnej 3A, Zespół Szkół Miejskich nr 2 przy ulicy Mickiewicza 108, Zespół Szkół Miejskich nr 5 przy ulicy Sobniowskiej 58, Zespół Szkół Miejskich nr 6 przy ulicy Lwowskiej 36.

Jako jednostkę mającą zająć się kompleksowym prowadzeniem zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wskazany został Zespół Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38.

Na podstawie obowiązującej od 2017 roku uchwały Rady Miejskiej, takie usługi dla wszystkich przedszkoli i trzech szkół podstawowych świadczy Przedszkole Miejskie nr 2.

W materiałach informacyjnych dołączonych do projektu przedmiotowej uchwały zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz-Czech podała, że „przygotowanie projektu niniejszej uchwały związane jest z koniecznością usystematyzowania działań w zakresie obsługi finansowej we wszystkich placówkach prowadzonych przez miasto Jasło oraz z zabezpieczeniem funkcjonowania obsługi finansowej w przyszłych latach, ze względu na deklarowane przejścia pracowników na emeryturę”.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Miejskiej argumentację tę potwierdził skarbnik miasta Jacek Borkowski: – Mieliśmy powołany zespół do obsługi wszystkich przedszkoli, które nie były w zespołach plus trzech szkół podstawowych. Te doświadczenia są bardzo pozytywne. W związku z czym proponujemy rozszerzenie tego zakresu na pozostałe placówki oświatowe.

Jasielscy radni mieli już ogląd na ten temat, ponieważ w ubiegłym tygodniu odbyło się wspólne posiedzenie komisji merytorycznych, podczas którego organ prowadzący przedstawił szereg argumentów przemawiających za wprowadzeniem takiego rozwiązania w życie.

Mimo tego, radni mieli szereg wątpliwości, które pojawiały się w pytaniach zadawanych władzom miasta w trakcie sesji. Jan Pierzchała prosił o doprecyzowanie informacji co legło u podstaw takiej decyzji oraz jakie korzyści finansowe dla miasta będą płynęły z tytułu stworzenia wspólnej księgowości dla wszystkich placówek oświatowych.

Skarbnik Jacek Borkowski wyjaśnił, że: – Na wspólnych komisjach była pani dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 i powiedziała, że akurat ten zespół działa bardzo dobrze. Pewnie jakieś trudności w funkcjonowaniu, jak w każdej organizacji, są. Ale pani dyrektor powiedziała, że działa to bardzo dobrze i nawet prosiła, żeby przy przeniesieniach zachować wynagrodzenia dla tych pracowników, bo są bardzo dobrzy. W związku z tym uważam, że potwierdza to nasze stanowisko, że taka jednostka funkcjonuje bardzo dobrze.

Dodał ponadto, że: – Połączenie nie wynika z samych efektów ekonomicznych, a przede wszystkim z efektów organizacyjnych i demograficznych dotyczących zatrudnienia i wieku pracowników, którzy tam są.

Jak powiedziała zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz-Czech: – Pracownicy deklarują przejście na emeryturę co będzie powodowało zmniejszenie tej kadry w poszczególnych placówkach więc uważam za stosowne poinformowanie państwa o zaistniałej sytuacji. To nie jest jedyne spektrum, które decyduje o podjęciu takich kroków. O większości rozmawialiśmy. To jest jedna z tych sytuacji, która będzie miała miejsce i nad którą musimy się pochylić.

Krzysztof Czeluśniak dopytywał czy podobne rozwiązanie zostało zastosowane w ościennych miastach zbliżonych wielkością do Jasła. Musiałowicz-Czech za przykład wskazała Dębicę i Sanok. – Inne drobniejsze gminy wokół naszego miasta również stosują takie rozwiązania. – dodała.

Skarbnik miasta doprecyzował jej wypowiedź: – W tych dwóch przytaczanych miastach powołano centrum usług wspólnych z oddzielną dyrekcją. Nie chcieliśmy tego w ten sposób robić, bo uważamy, że dyrektor, który jest dyrektorem szkoły ma lepszą wiedzę jak funkcjonuje sama szkoła. Oczywiście, moglibyśmy powołać taki oddzielny zespół – centrum usług wspólnych, ale nasze doświadczenia właśnie z przedszkola miejskiego wskazują, że chyba lepiej będzie jak to będzie przy jednostce organizacyjnej.

Swoje wątpliwości wyartykułował również Andrzej Czernecki: – Byłem na komisjach i rzeczywiście dużo rozmawialiśmy na ten temat. Ale chciałbym usłyszeć odpowiedź na temat niezachwianej suwerenności po stronie dyrektorów placówek, bo tutaj się nasuwa najwięcej wątpliwości związanych z tym, że część spraw związanych z obsługą finansową zostanie przekazana poza szkołę. Ten kontakt dyrektora ze swoim księgowym jest zupełnie inny jeżeli będzie poza obiektem szkoły. Rozmawialiśmy z panią dyrektor przedszkola, która potwierdzała zasadność tego rodzaju rozwiązania. Natomiast jak się do tego odnoszą dyrektorzy szkół? Tutaj mieliśmy różne głosy na komisjach. Pan dyrektor Mikrut wyrażał swoje obawy. Chciałbym, aby pani burmistrz odniosła się do tego.

Wiceburmistrz potwierdziła opinię kierownika Wydziału Oświaty Renaty Łaby załączoną do projektu przedmiotowej uchwały, że „zakres wspólnej obsługi nie będzie obejmował kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie”.

Poza tym, że jest to inne miejsce, nie będzie żadnych innych zmian, bo też takich zmian być nie może. My nie możemy wpłynąć na przepisy mówiące o tym w jaki sposób będą obsługiwane jednostki. Będzie to w innym miejscu natomiast też naszą intencją jest, aby wszystkie osoby, które do tej pory są zatrudnione na tych stanowiskach zasiliły szeregi tej wspólnej obsługi. Właśnie też po to, żeby miały pełną świadomość i znajomość tematu tych placówek, które będą wspólnie obsługiwane. – wyjaśniła Musiałowicz-Czech.

Radni Robert Hap i Maria Kluz podali informacje, z których wynika, że w rozmowach kuluarowych większość dyrektorów miejskich przedszkoli i szkół nie wypowiada się pozytywnie na temat proponowanych zmian.

Dyrektorzy nie wyobrażają sobie, że my wyprowadzimy im tę księgowość poza szkołę. – stwierdziła Maria Kluz. – Ja wiem, że tu była prawie cała dyrekcja tych szkół, ale trudno im tutaj wypowiadać się i być przeciwko swojemu pracodawcy. Dlatego ja, po rozmowie z dyrektorkami i dyrektorami będę głosować przeciw zabieraniu księgowości ze szkół i przeniesieniu jej w jakiś jeden twór, gdzie dyrekcja będzie musiała umawiać się i jechać, a teraz ma to wszystko na miejscu.

Projekt uchwały nie uzyskał jednak aprobaty większości radnych i wskutek przeprowadzonego głosowania został odrzucony. Za przyjęciem proponowanego rozwiązania zagłosowali: Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Jerzy Okarma, Lech Polak, Henryk Rak, Małgorzata Rymarz, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk oraz Bogusława Wójcik. Przeciwni byli: Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Andrzej Czernecki, Robert Hap, Maria Kluz, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Jan Pierzchała, Józef Twarduś i Leszek Znamirowski. Z kolei jako jedyny od głosu wstrzymał się Bogdan Ziemba.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE