Informacje

Burmistrz o wykonaniu odwodnienia na osiedlu Sobniów

Potrzebę przeprowadzenia remontu domu osiedlowego w Sobniowie oraz wykonania kompleksowej ochrony budynku przez lokalnymi podtopieniami na poniedziałkowej sesji radna Elżbieta Bernal. Z wyjaśnień przekazanych przez burmistrza miasta wynika, że w niedługim czasie sytuacja wynikająca z niesprawnie działającego systemu odprowadzania wód opadowych z pobliskiego terenu osiedla ma się poprawić.

W wolnych wnioskach radna Elżbieta Bernal zasygnalizowała władzom miasta potrzebę wykonania odwodnienia terenu przy domu osiedlowym w Sobniowie. Przy każdych większych ulewach budynek ten jest systematycznie podtapiany. Winę za taki stan rzeczy ponosi niesprawnie działający system odprowadzania wód opadowych z terenu całego osiedla. Mimo wcześniejszych interwencji podejmowanych ze strony mieszkańców, aby miasto skutecznie zapobiegło powtarzaniu się tej sytuacji w przyszłości, problem do dnia dzisiejszego nie został rozwiązany.

Światełko w tunelu pojawiło się po wyjaśnieniach burmistrza Ryszarda Pabiana. Jak powiedział gospodarz naszego miasta, jest już po spotkaniu z zarządem osiedla, na którym wypracowano wspólne stanowisko w celu podjęcia szerokich działań mających na celu zapobiegnięcie zalewania tej części Jasła.

Samorządowiec podał, że głównym kierunkiem działań, w którym powinna pójść inwestycja, będzie przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku od bramy wjazdowej na teren pobliskiej szkoły w kierunku kościoła parafialnego, umocnienie rowów melioracyjnych wzdłuż ulicy Granicznej i Rolniczej, a także odmulenie przepustów drogowych na wymienionych ulicach.

Takie rozwiązania będą przedmiotem opracowania, które ma być wykonane. – zaznaczył.

Elżbieta Bernal dopytywała o możliwość wykorzystania pobliskich stawów w celu wykonania odwodnienia części osiedla.

Dobrze wykonany ten kolektor myślę, że jest w stanie przyjąć te ilości wód, które tam się pojawiają. Stawy też mają ograniczoną objętość. Zresztą one by wymagały całkowitego czyszczenia. Tam jest jak zwykle problem z jakąś roślinką, z jakimś owadem, który tam się pojawił. W tej chwili jest to utrudnione. Natomiast główny nacisk będziemy kładli na przebudowę tego kolektora, aby odprowadzić wody. – odpowiedział burmistrz.

Radna stoi na stanowisku, że przy okazji tych prac miasto powinno w jakiś sposób zająć się poprawą funkcjonalności tych zbiorników wodnych, bo na dzień dzisiejszy są zaniedbane i brzydkie przez co szpecą krajobraz osiedla.

Burmistrz Pabian wyjaśnił jej, że: – Wyczyszczenie ich w tej chwili nie jest taką prostą rzeczą. Ja myślę, że najistotniejsze jest w tej chwili zabezpieczenie przede wszystkim infrastruktury, która tam jest, a więc zabezpieczenie domu osiedlowego, bo on już w tym roku był chyba dwukrotnie zalany. Więc tutaj najistotniejsza będzie przebudowa tego układu kanalizacji deszczowej, a dopiero w kolejnym etapie zajmiemy się ewentualnie innymi robotami. Nie stać nas na wszystko naraz.

Bernal chciała również uzyskać informację czy miasto przewiduje w najbliższym czasie wykonanie remontu domu osiedlowego przy ulicy Sobniowskiej.

W odpowiedzi usłyszała, że najpierw trzeba zrobić konkretne odwodnienie terenu, żeby nie zalewało budynku i nie niszczyło tego co zostanie wyremontowane.

Zarząd osiedla widział potrzebę izolacji pionowej ścian fundamentowych natomiast to się mija na tym etapie z celem jeżeli nie zrobimy działań związanych z odwodnieniem. Więc tutaj wspólnie doszliśmy do wniosku, że z tymi robotami można na razie zaczekać i dopiero realizować po przebudowie kolektora. Natomiast takim dosyć ważnym elementem, który wymaga ingerencji to pokrycie dachowe. Tutaj zarząd wypracował taki wniosek. – doprecyzował burmistrz.

Gospodarz naszego miasta podał, że obecnie nie jest prowadzony żaden nabór, w ramach którego można by uzyskać zewnętrzne dofinansowanie do remontu wspomnianego obiektu. – Jak państwo wiecie, a jeśli nie wiecie to zapewniam państwa, że po kolei staramy się tak realizować roboty przy poszczególnych domach osiedlowych, aby kompleksowo następowała poprawa ich stanu. – wyjaśnił.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE