Informacje

Dbają o powiatową infrastrukturę drogową

Widać zmiany na lepsze w infrastrukturze drogowej na ziemi jasielskiej. M.in. to efekt dobrej współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami. Za wzorcowy przykład może posłużyć tutaj Tarnowiec, gdzie w finansowej kooperacji z samorządem powiatowym udało się w bieżącym roku wybudować nowy most na rzece Jasiołce, a także przebudować i ułożyć nową nawierzchnię na połączeniu gminy z drogą krajową nr 28.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Dobrucowej miało miejsce symboliczne dla miejscowej społeczności wydarzenie. W obecności lokalnych władz samorządowych oraz zarządzających siecią dróg powiatowych przekazano do użytkowania wyremontowany odcinek drogi powiatowej. To niewielki, bo zaledwie dwustumetrowy fragment spośród wielokilometrowego szlaku komunikacyjnego, niemniej jednak jest on niezwykle ważny dla ruchu kołowego, bowiem wieńczy całość wykonywanej etapami inwestycji obejmującej kompleksowy remont drogi powiatowej relacji Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta jasielski Adam Pawluś, Jan Muzyka – etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Ryszard Lisowski – członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Józef Rosół – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Jan Czubik – wójt gminy Tarnowiec, Krzysztof Augustyn – zastępca wójta gminy Tarnowiec, Jarosław Pękala – przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec, Jarosław Lula – sołtys wsi Dobrucowa oraz okoliczni mieszkańcy.

Jak powiedział starosta jasielski Adam Pawluś, zrealizowana inwestycja obejmująca przebudowę tej drogi powiatowej oraz budowę nowego obiektu mostowego na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa, pozwoliła na utworzenie nowego korytarza komunikacyjnego na osi północ-południe.

Adam Pawluś, starosta jasielski (FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Ten ciąg drogowy wraz z mostem układa się w kierunku północ-południe i jest niezwykle ważny dla tej części powiatu jasielskiego. – podkreślił.

Gospodarz naszego powiatu przyznał, że wykonanie przedmiotowego zadania nie byłoby możliwe bez wzorowej współpracy pomiędzy zainteresowanymi samorządami. Koszty modernizacji 200-metrowego odcinka (chodzi o niebezpieczny zakręt na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do domu ludowego w tej miejscowości) poprzez doprowadzenie konstrukcji jezdni do pełnej nośności, wykonanie systemu odwodnienia, poszerzenie obu pasów ruchu do sześciu metrów oraz wykonanie zjazdów indywidualnych do posesji kosztowały niespełna 280 tysięcy złotych.

Co prawda nie jest to wielki odcinek, bo dwustu metrowy, ale niezwykle ważny dla całej tej drogi powiatowej, ponieważ tworzymy nowy ciąg komunikacyjny północ-południe. Powiem krótko, że ta inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu powiatu jasielskiego w dwóch trzecich oraz jednej trzeciej ze środków gminy Tarnowiec. Bardzo serdecznie dziękuję władzom gminy za pomoc finansową, bo bez tych środków ta inwestycja nie zostałaby zrealizowana w tym roku. Również dziękuję za pomoc jaką wnieśliście przy budowie mostu na rzece Jasiołce. W sumie na odcinek drogi i przebudowę mostu wkład gminy Tarnowiec to prawie 700 tysięcy złotych. – powiedział starosta Adam Pawluś.

Wójt Jan Czubik wyraził wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację poszczególnych etapów przebudowy drogi powiatowej przebiegającej po terenie zarządzanej przez niego gminy.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Na samym początku chciałem bardzo serdecznie podziękować panu staroście za osobiste zaangażowanie zarówno w budowę mostu, jak i przebudowę dróg i wykonanie nowego asfaltu. Wszyscy dobrze wiemy jak długo borykaliśmy się z problemem mostowym i drogowym. Jeszcze jak ja zostałem pierwszy raz wójtem to zaczęliśmy się ubiegać o te inwestycje. Wreszcie, po pięciu latach, udało się to doprowadzić do takiego stanu jaki dzisiaj mamy. Oczywiście, naszą ogromną nadzieją jest wykonanie odcinka chodnika z Dobrucowej do Tarnowca. Myślę, że jak dobrze pójdzie to w kolejnych latach, a może nawet w przyszłym roku, uda się nam go wykonać. Deklaruję przejęcie go do obsługi. – powiedział wójt gminy Tarnowiec.

W imieniu lokalnej społeczności za przeprowadzenie inwestycji podziękował sołtys wsi Dobrucowa Jarosław Lula:

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Chciałbym serdecznie podziękować za tą inwestycję, która wreszcie została ukończona. My, jako wieś, bardzo dziękujemy. Ale myślę, że będę wyrazicielem podziękowań całej naszej gminy, jej mieszkańców oraz wszystkich użytkowników tej drogi. Dziękujemy serdecznie, bo teraz będzie nam się żyło i jeździło lepiej. Ta droga będzie bezpieczniejsza, bo w ostatnim czasie ten zakręt stał się niebezpieczny. Mamy piękny most, piękną drogę, za co serdecznie dziękujemy. Liczymy na więcej. Może się kiedyś uda ten nasz „nieszczęsny” chodnik zrobić. Czekamy na niego już czternaście lat. Ale może małymi kroczkami do przodu.

W projekcie budżetu powiatu jasielskiego na przyszły rok zaplanowano kwotę 700 tysięcy złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników wzdłuż ważnych traktów komunikacyjnych. – Nie wiem jaka będzie konkurencja ze strony innych gmin, bo to jest za mało na wszystkie potrzeby jakie są w powiecie. Ale bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych i małych dzieci, jest bardzo ważne. Bez chodników, bez izolacji drogi od ruchu pieszych, nie jest to możliwe. Ja tylko podam taki przykład z Cieklina, gdzie zrobiliśmy opaskę na siedemdziesiąt centymetrów. Rodzice, zwłaszcza mamy, są niesamowicie wdzięczni, że nawet taki wąski chodniczek już zapewnia bezpieczeństwo. – wyjaśnia Adam Pawluś.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Starosta jasielski przyznał, że jeszcze wiele powiatowej infrastruktury drogowej położonej na terenie gminy Tarnowiec wymaga pilnej modernizacji. – Mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy uda się nam poprawić stan dróg. – zaznaczył Adam Pawluś. – W projekcie budżetu powiatu na przyszły rok mamy zaplanowany odcinek drogi Tarnowiec-Czeluśnica. Chodzi o siedemset metrów. Mamy również przewidzianą do realizacji przebudowę przepustów w ciągu drogi Tarnowiec-Umieszcz. Nie wiem kiedy nam się uda zrealizować pozostałe drogi, które nie są w najlepszym stanie. Myślę tutaj o drogach w Potakówce, odcinku drogi pomiędzy Glinikiem Polskim, a Umieszczem oraz odcinku drogi Tarnowiec-Wrocanka. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc finansową gminie oraz dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w realizację tego projektu. Dziękuję swoim kolegom z Zarządu Powiatu oraz radnym Rady Powiatu Jasielskiego.

Możliwość przyspieszenia prac na wymienionych przez siebie odcinkach samorządowiec upatruje m.in. w państwowym Funduszu Dróg Samorządowych: – To jest świetna instytucja finansowa. Należą się tu wielkie podziękowania dla posła Bogdana Rzońcy, dla polskich parlamentarzystów i polskiego rządu. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom infrastruktura drogowa w powiecie będzie się poprawiać zdecydowanie w szybszym tempie niż do tej pory.

W najbliższą sobotę będą z kolei świętować mieszkańcy gminy Brzyska. Na godzinę piętnastą zaplanowano otwarcie drogi biegnącej przez miejscowość Kłodawa. Starosta zapowiedział udział w tym wydarzeniu m.in. wiceministra infrastruktury Rafała Webera. Adam Pawluś zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w tym spotkaniu.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

Zadbali o komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi z Szebni do Chrząstówki

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dbają o powiatową infrastrukturę drogową”