Meteo

Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu w dniach 25-26.01.2021 r.

Stopień zagrożenia: 3

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, przedłuża czas obowiązywania ostrzeżenia do dnia 26.01 do godz. 03:00 prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 40 cm.

Prawdopodobieństwo: 85%

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników.
2. Posypywanie piaskiem podejść do budynków, chodników oraz ciągów pieszych.
3. Dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

inspektor Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE