Informacje

Plan zmieniony, można już budować lądowisko dla śmigłowców sanitarnych

Śmigłowiec LPR | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas dzisiejszej sesji radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla niewielkiego obszaru (26,5 ha) położonego w dzielnicy przemysłowo-składowej. Celem prac nad skorygowaniem dotychczasowego przeznaczenia terenu było umożliwienie budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, którego lokalizacja przewidziana jest przy ulicy Sroczyńskiego.

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia” została wszczęta na mocy uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Główną intencją korekty dotychczasowych zapisów było przeznaczenie opisywanej części miasta pod usługi ochrony zdrowia, a dokładnie związane z koniecznością budowy profesjonalnego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. Jest to niezbędny wymóg warunkujący dalsze funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą Przyjęć w strukturach Szpitala Specjalistycznego.

Jest to odpowiedź na wniosek, który wpłynął od Zarządu Powiatu, a ma na celu przede wszystkim możliwość zrealizowania na tym terenie lądowiska dla helikopterów obsługujących Szpitalny Oddział Ratunkowy.Ryszard Pabian, burmistrz Jasła

Pod ten cel ma być przeznaczona działka przylegająca do ulicy Sroczyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji.

Przedmiotowa inwestycja jest wpisana do planu postępowań Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na 2021 rok, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (zaktualizowanym w dniu 2 czerwca br). Przewidywany termin wszczęcia postępowania określono na IV kwartał br. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi ponad 569 tys. złotych. 

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE