Informacje

Dyrektorzy placówek kulturalnych dostali nagrodę finansową za ubiegły rok

Wniosek burmistrza Jasła Marii Kurowskiej w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2009 rok dyrektorom miejskich instytucji kultury znów podzielił radnych. Debata nad finansowym uznaniem ich zasług na niwie rozwoju społeczno-kulturalnego miasta trwała przeszło godzinę, a najwięcej zastrzeżeń padło w kierunku dyrektorki Jasielskiego Domu Kultury.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Dyrektorzy instytucji kultury: Małgorzata Piekarska (MBP), Alfred Sepioł (Muzeum)
i Krystyna Kasprzyk (JDK).
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Podobnie jak dyrektorzy miejskich placówek oświatowych i kierownicy poszczególnych wydziałów jasielskiego magistratu otrzymują corocznie „trzynastkę”, tak dyrektorzy placówek kulturalnych – zgodnie z regulaminem organizacyjnym poszczególnych jednostek – mogą otrzymać nagrodę roczną. Z wnioskiem do Rady Miejskiej Jasła o przyznanie nagrody występuje burmistrz miasta i ta może, ale nie musi, podjąć uchwałę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dyrektorzy mogą otrzymać taką nagrodę roczną, jeżeli spełnią wszystkie wymagane ku temu warunki. Biorąc pod uwagę fakt spełnienia wszystkich warunków do otrzymania nagrody rocznej, a w szczególności uzyskanie dodatkowego wyniku finansowego, wnioskuję o przyznanie nagród. – powiedziała Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Miasto na swoim terenie jest organem prowadzącym dla trzech placówek kulturalnych: Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Jasielskiego Domu Kultury. Co do kierowania dwoma pierwszymi instytucjami radni nie mieli żadnych zastrzeżeń. Te pojawiły się w przypadku Krystyny Kasprzyk, która od maja 2007 roku zarządza największą w mieście placówką – Jasielskim Domem Kultury.

Ja nie widziałem, żeby media negatywnie pisały o pani dyrektor biblioteki czy o panu dyrektorze muzeum, a o pani dyrektor czytałem we wszystkich mediach negatywnie. – powiedział Krzysztof Czeluśniak.

„Trzynastka” dla dyrektorów instytucji kultury to dziesięć procent ich rocznych zarobków. Wysokość nagrody dla Krystyny Kasprzyk wynosi siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych.

Przy takich zarobkach, jakie ma pani Kasprzykowa, to nieetyczne jest dawać takie pieniądze. – grzmi Czeluśniak.

Zwłaszcza, że – jak podkreśla część radnych – budżet Jasielskiego Domu Kultury wynosi blisko 1,6 miliona złotych.

Pani dyrektor Jasielskiego Domu Kultury za rok 2009 zarobiła 75 560 złotych. Proszę mi powiedzieć, która osoba w Jaśle zarabia takie pieniądze w ciągu roku. Przyznajemy nagrodę 7 560 złotych, gdzie niektóre osoby będąc na emeryturze ich roczny dochód nie przekracza 8 tysięcy. Czy to jest w miarę możliwości Urzędu Miasta, żebyśmy takie nagrody przyznawali? – mówi Stanisław Zając s. Antoniego. – Myśmy w ciągu roku podejmowali chyba trzykrotnie zmiany budżetowe i zwiększaliśmy budżet Jasielskiego Domu Kultury. My nie możemy rozdawać na prawo i na lewo pieniędzy, bo są u nas ludzie, którzy naprawdę potrzebują wsparcia, którzy niekiedy nie mają na lekarstwo, niekiedy nie mają na chleb.

Jakimi osiągnięciami może pochwalić się Krystyna Kasprzyk za ubiegły rok? M.in. organizacją imprez z udziałem artystów i zespołów zawodowych oraz licznymi spektaklami dla dzieci i młodzieży.

Zamawia się zespoły spoza Jasła, gdzie bilety kosztują 30-40 złotych. Kogo na to z rodzin wielodzietnych jest stać? W naszym mieście też są zespoły, mamy młodzież uzdolnioną i to by się odbywało za wiele mniejsze pieniądze. – podkreśla Stanisław Zając s. Antoniego.

Gdyby pan zechciał czasami bywać w Jasielskim Domu Kultury, zobaczyłby pan co się tam dzieje, ile jest wystaw, wernisaży, jakie zespoły przyjeżdżają i jakim to się cieszy zapotrzebowaniem. – odpowiada Henryk Rak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła. – Jeżeli na spektaklu teatralnym jest wypełniona sala w stu procentach, są „dostawki” i ludzie nie żałują tych 30-40 złotych na bilet, i na stojąco oklaskują artystów, którzy tam występują to myślę, że ta kultura, którą pani Kasprzyk kreuje, jest potrzebna temu społeczeństwu i w odczuciu tego społeczeństwa cieszy się aprobatą.

Swojego pracownika broni również burmistrz Jasła i podkreśla, że bilety na koncerty i spektakle w Jasielskim Domu Kultury są jednymi z najtańszych, jeśli chodzi o tej wielkości miasta na Podkarpaciu, jak Jasło.

Nie ma tak tanich biletów na przedstawienia i występy zespołów gdzie indziej, jak są w Jaśle. Czy część społeczeństwa miasta musi być pozbawiona kultury, która ma na ten bilet? To chyba nie na tym rzecz polega. Robimy takie koncerty darmowe dla ludzi, którzy są ubożsi, ale robimy ten koncerty „porządne”. Zresztą mamy przed sobą II Jesienne Spotkania z Teatrem. Zauważcie Państwo, jaka to jest wysoka półka. Uważam, że spektakle cieszą się tak wielkim wzięciem, że my nie możemy się zamykać tylko dla pewnej sfery. Są tacy i tacy ludzie, robimy takie i takie przedstawienia. – powiedziała Maria Kurowska.

Henryk Rak dodaje również, że mimo organizowania licznych imprez, które nie są biletowane, to nie cieszą się one dużym uznaniem wśród mieszkańców. – Jeżeli są te występy darmowe to nie ma tego, żeby ludzie garnęli się drzwiami i oknami. Te rodziny mniej zamożne mogą przyjść tylko kwestia chęci pójścia. – mówi Rak.

Wszyscy starają się o to, żeby coś w tym Jaśle się działo. Nie zamykajmy się tylko, że będziemy promować jasielskie zespoły, które są na określonym poziomie, ale na pewno część społeczeństwa potrzebuje takiej kultury, a część takiej. Sama bytność tych ludzi i obsadzenie sali widowiskowej świadczy o tym, w jaki sposób społeczeństwo odnosi się do pracy pani dyrektor Kasprzyk. – dodaje wiceprzewodniczący RMJ.

W uzasadnieniu do uchwały o przyznaniu nagrody Krystynie Kasprzyk podkreślono, że w ubiegłym roku realizowała na wysokim poziomie merytorycznym również inne zadania jak: organizowanie trzydniowej imprezy pod nazwą „I Spotkania z Kulturą Europy”, organizację spotkania modlitewnego dla upamiętnienia 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II, organizację cyklu imprez wakacyjnych pod hasłem: „Wakacyjne czwartki artystyczne” i „Park Sztuk Rozmaitych”, organizację imprez w ramach prezentacji i promocji amatorskiego ruchu artystycznego, zorganizowaniem licznych wystaw plastycznych oraz współpracę z licznymi instytucjami w realizacji różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć.

Mając budżet milion sześćset tysięcy – takiego budżetu jeszcze nigdy JDK nie miał – można robić różne „cuda na kiju”. – zaznacza Krzysztof Czeluśniak.

Z kolei radny Stanisław Zając s. Antoniego dodał też, że na linii dom kultury – biblioteka (obie te instytucje funkcjonują w jednym budynku) istnieje konflikt.

Moim zdaniem powinno się te dwa podmioty z jednego obiektu rozłączyć. Czy będzie taki burmistrz czy taki, powinniśmy podjąć decyzję wybudowania właściwego obiektu, bo jeśli są dwa podmioty w jednym budynku, nigdy nie będzie zgody. Zawsze jeden drugiemu tam będzie przeszkadzał. – powiedział radny.

Bardzo proszę, aby mi nie różnicować pań dyrektor, że jedna jest znakomita i jej się nagroda należy, a drugiej się nie należy bo nie wiadomo co. – odpowiedziała pani burmistrz.

Nieco mniej emocji wywołała propozycja finansowa dla dwóch pozostałych dyrektorów. W przypadku szefowej biblioteki Małgorzaty Piekarskiej to sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych, a dyrektora muzeum Alfreda Sepioła pięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych.

Mimo burzliwej debaty, uchwała o przyznaniu nagrody rocznej dla dyrektorów miejskich instytucji kultury ostatecznie została przyjęta czternastoma głosami „za” (głosowali: Andrzej Bajorek, Marek Barański, Ryszard Czarny, Andrzej Dybaś, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Wiesław Hap, Maria Jagielska, Roman Kościow, Henryk Rak, Andrzej Trzop, Jerzy Węgrzyn, Stanisław Zając s. Mieczysława, Leszek Znamirowski), przy dwóch „przeciw” (głosowali: Krzysztof Czeluśniak, Stanisław Zając s. Antoniego) oraz trzech „wstrzymujących się” (głosowali: Elżbieta Bernal, Józef Kędrek, Tadeusz Stachaczyński).

Czytaj również:
[26.10.2009] – „Nie będzie dodatkowej premii dla dyrektorów miejskich instytucji kultury”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE