Informacje

Przedsiębiorcy licznie skorzystali z programu pożyczek powodziowych

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o umarzalne pożyczki powodziowe. 169 przedsiębiorców z powiatu jasielskiego złożyło wnioski o pożyczki z Programu Ministra Gospodarki na łączną kwotę 6 mln 641 tys. złotych.

Logo Poręczeń Kredytowych

W województwie podkarpackim Fundusz Poręczenia Kredytowe, zarządzający projektem, przyjął wnioski od 632 firm na kwotę 27 mln 979 tys. złotych. Na Podkarpaciu zawarto najwięcej umów pożyczkowych spośród wszystkich województw biorących udział w programie powodziowym.

Pożyczki powodziowe ze środków budżetowych przeznaczone były dla firm, które ucierpiały w wyniku powodzi latem 2010 r. Przedsiębiorcy mieli szanse otrzymać umarzalną pożyczkę w wysokości do 50 tys. zł. Uzyskane środki mogą przeznaczyć wyłącznie na likwidację skutków powodzi. Pożyczki z programu Ministra Gospodarki są w 100% umarzalne dla przedsiębiorstw, które w czasie powodzi były ubezpieczone od następstw klęsk żywiołowych. Natomiast właściciele nieubezpieczonych firm będą spłacać jedynie 25% pożyczonej kwoty, w ciągu trzech lat. Pożyczka w tej kwocie jest nieoprocentowana. Spłata pożyczki rozpoczyna się po dziewięciu miesiącach od daty podpisania umowy.

Jak wynika z analizy przyjętych wniosków w powiecie jasielskim ubezpieczonych było 50 firm, pozostałe 119 nie posiadały ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych. W całym województwie ubezpieczenia miało 236 przedsiębiorców, 396 nie posiadało polisy.

Rozliczenie pożyczki powodziowej

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pożyczek, są zobowiązani w ciągu 6 miesięcy do udokumentowania, poprzez przedstawienie faktur i rachunków, iż środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Kwota pożyczki zostanie umorzona po zweryfikowaniu przez fundusz pożyczkowy właściwego wykorzystania środków.

Praca spółki Poręczenia Kredytowe nie kończy się z terminem zakończenia zbierania wniosków. Fundusz w okresie najbliższych 3 lat będzie monitorował spłatę nieumorzonych w 100% pożyczek. Fundusz w najbliższym czasie planuje szkolenia dla przedsiębiorców dotyczące rozliczeń pożyczek powodziowych.

(Informacja prasowa)

SŁOWA KLUCZOWE