Informacje

Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w powiecie jasielskim

Franciszek Miśkowicz

Na wniosek Zarządu Powiatu Jasielskiego we wtorek, 19 kwietnia br. została zwołana VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Jasielskiego. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą „Programu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu jasielskiego”, współfinansowanego w 85% ze środków unijnych.

Pojawiła się możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach programu, który obejmuje różnego typu formy kształcenia w szkolnictwie zawodowym – tłumaczy Franciszek Miśkowicz, Wicestarosta Jasielski.

Projekt opiewa na kwotę 1,5 mln zł, a jego realizacja jest planowana na lata 2012-2014. Stąd konieczna była zgoda Rady Powiatu Jasielskiego na zaciągnięcie zobowiązania w takiej wysokości, obejmującego kolejne lata budżetowe. – Dyrektorzy placówek, którzy prowadzą kształcenie zawodowe zgłosili potrzeby w różnych dziedzinach dokształcania. Został przygotowany odpowiedni projekt edukacyjny, który będzie realizowany wspólnie dla wszystkich placówek prowadzących kształcenie zawodowe – dodaje Wicestarosta.

Oferta odnosi się do aktualnie obowiązujących kierunków kształcenia w placówkach oświatowych. – Ten program jest skierowany na nabywanie dodatkowych uprawnień, umiejętności w zawodach, które obecnie są prowadzone przez te placówki oświatowe – podkreśla Franciszek Miśkowicz.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE