Informacje

Kilkanaście miesięcy potrwa rekultywacja wysypiska odpadów w Jaśle

Ponad cztery hektary powierzchni terenu składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Żniwnej w Jaśle zostanie zrekultywowane do końca 2012 roku.

Wysypisko odpadów komunalnych w Jaśle
Wysypisko odpadów komunalnych w Jaśle.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
W archiwum portalu:
Do końca 2012 roku zostanie zrekultywowane wysypisko na Sobniowie?

W postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ulicy Żniwnej 3” wystartowało pięciu oferentów. Wygrała firma „Hydrogeotechnika” Sp. z o.o. z Kielc, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Inwestycja będzie kosztowała 3 mln 498 tys. 085,42 złotych (brutto) i zostanie pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z miejskiego budżetu.

Jak podkreśla rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba „rekultywacja składowiska ma znaczenie proekologiczne, pozwoli zabezpieczyć środowisko przed potencjalnym negatywnym oddziaływaniem składowiska”.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym prace rekultywacyjne zostaną na południowej części składowiska (do 30 czerwca 2012 roku), natomiast w drugim na części północnej (do 30 listopada 2012 roku).

Zakres prac będzie obejmował: modernizację ośmiu studni odgazowujących, wykonanie warstwy wyrównawczej na czasy i skarpach składowiska, wykonanie uszczelnienia powierzchni składowiska za pomocą mat betonowych, wykonanie warstwy drenażowej z geokompozytu, wykonanie warstwy okrywającej z gruntu mineralnego wymieszanego z ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (dostarczonymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle), obsianie powierzchni składowiska mieszanką traw i roślin motylkowych, wykonanie drenażu obwodowego wokół uformowanej kwatery składowiska, wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody drenażowe oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przeprowadzonych robót na składowisku.

Składowisko odpadów przy ulicy Żniwnej jest wyłączone z eksploatacji od 2007 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE