Informacje

Spotkanie z przewodniczącymi zarządów Osiedli

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie nowo wybranych przewodniczących zarządów osiedli z burmistrzem Jasła Andrzejem Czerneckim. Jednym z punktów spotkania było omówienie zadań realizowanych na poszczególnych osiedlach, a także przedstawienie propozycji zadań, które powinny zostać wykonane w latach 2012-2014.

Spotkanie przewodniczących Zarządów Osieli z burmistrzem Jasła
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Tego typu spotkania mają służyć sprawnej komunikacji pomiędzy zarządami osiedli, a urzędem. Chcemy na bieżąco znać sprawy i potrzeby poszczególnych osiedli i w ten sposób pomóc w jak najlepszym ich zarządzaniu – tłumaczy Paweł Rzońca, sekretarz miasta.

Według burmistrza Czerneckiego osiedla jako jednostki pomocnicze są ważnym ogniwem w procesie konsultacji społecznych dotyczących realizacji strategii miasta na lata 2007-2020. Z tego powodu przewodniczący zarządu osiedli zostali poproszeni o przygotowanie propozycji zadań, które ich zdaniem powinny zostać uwzględnione do realizacji w najbliższych latach.

Wśród omówionych spraw znalazły się również realizacja budżetu miasta Jasła na 2011 rok w zakresie robót remontowych na osiedlach oraz przedstawienie odbywających się na osiedlach zadań (imprezy kulturalne, program profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży).
W spotkaniu ze strony miasta, oprócz burmistrza Czerneckiego, udział wzięli: Paweł Rzońca, sekretarz miasta, Jacek Borkowski, skarbnik miasta oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Jaśle.

Spotkania władz miejskich z przewodniczącymi osiedli mają odbywać się raz na kwartał. Następne spotkanie planowane jest na wrzesień, bądź październik tego roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Spotkanie z przewodniczącymi zarządów Osiedli”