Kultura | rozrywka | edukacja

Spragnieni ciszy

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wydała tomik poezji Rozalii
Kolanko pt. „Spragnieni ciszy”. Wiersze są refleksją nad życiem i przemijaniem oraz zadumą
nad miejscem człowieka w świecie i jego odejściem.

Okładka książki
OKŁADKA KSIĄŻKI

Poetka pragnie skłonić czytelnika do zastanowienia się nad samym sobą. Wprowadza w utworach motyw miłości, jako najważniejszej wartości wypełniającej nasze życie oraz motyw szczęścia i szacunku do drugiego człowieka. Piękno otaczającej nas przyrody w wierszach przynosi prawdziwe ukojenie od zgiełku i gonitwy dnia codziennego.

Najnowszy tomik poetka poświęciła pamięci męża – artysty malarza Zbigniewa Kolanko, który rok temu odszedł na „wieczną wartę”. Wydawnictwo zawiera również ostatnie obrazy artysty namalowane pod koniec 2009 i początku 2010 roku.

Grafikę do książki wykonała I. Tomaszewska wprowadzając czytelnika w świat czarno – białych ilustracji. Opracowanie tekstu i skład komputerowy: S. Ablewicz, B. Lubaś, G. Truty, korekta A. Jeleń oraz posłowie M. Gałka.

Rozalia Kolanko zadebiutowała tomikiem wierszy ,,Słoneczny Blask”. W roku 2006 wydała wiersze ,,Kropla Istnienia”. Rok później ukazało się opowiadanie ,,W pogoni za przeszłością” poświęcone Matce autorki. Bajkę dla dzieci ,,Mała myszka’ ozdobiły rysunki wykonane przez dzieci z Szebni i Zimnej Wody. Poetka otrzymała tytuł ,,Przyjaciela Szkoły Marzeń 2006” od Warszawskiego Centrum Edukacji Obywatelskiej. W 2008 roku wydała album pt. ,,Malarstwo – Zbigniew Kolanko i jego uczniowie”, w którym zamieszczone zostały obrazy jej męża i dzieci współpracujących z GBP. W 2010 roku autorka napisała zbiór wierszy dla najmłodszych czytelników z gminy Jasło pt. ,,Ukochane zwierzaki”.

Spotkanie autorskie i promocja wydawnictwa odbędzie się 30 września 2011 roku w czytelni GBP w Szebniach.

Dyrektor GBP składa serdeczne podziękowania sponsorom wydawnictwa, a przede wszystkim Panu Ryszardowi Kolanko za pomoc finansową w wydaniu książki.

„czy są kwiaty poszukujące zapachu
ludzie zadają pytanie w strachu
którzy swoje mgnienie życia przeżywają w złości
nigdy nie doznawszy prawdziwej miłości
ten kto kocha wie co tęsknota

pośród nas istnieją tacy
czy to możliwe że w ich wnętrzu wypaliło się wszystko
zgasł płomień nadziei i ufności
została tylko obojętność

są kraje gdzie dzieci umierając z głodu
nie zaznały miłości ani uśmiechu
czemu one cierpią przecież na to nie zasłużyły

to wina ludzi którzy za życia
skazali ich na śmierć…”
(R. Kolanko)

Stanisława Ablewicz
(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE