Informacje

Szansa na rozwój jasielskiego szpitala

Władze Powiatu Jasielskiego wspólnie z samorządem gorlickim podjęły starania o zabezpieczenie kompleksowej opieki zdrowotnej na terenie obydwu powiatów.

Logo Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Planowana forma funkcjonowania szpitali miałaby wzmocnić dotychczasowe zaplecze medyczne placówek oraz utrzymać standardy na wysokim poziomie. – Podjęliśmy wspólne prace z powiatem gorlickim, które miałyby na celu opracowanie takiej formuły funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie obydwu powiatów, która nie tylko pozwoliłaby utrzymać dotychczasowe standardy, ale poprzez połączenie naszych potencjałów wzmocniłaby opiekę zdrowotną. Miałoby to formę publicznej spółki samorządowej. Jest to jeden z wariantów, nad którym trwają prace – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Zbigniew Betlej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle uważa, że to bardzo dobry pomysł. – Mając na uwadze przyszłość i obecną sytuację jednostek służby zdrowia, z wejściem w życie ustawy o lecznictwie jest to dla nas korzystne – zaznacza Zbigniew Betlej.

Obala także twierdzenie oponentów, jakoby połączenie obydwu placówek wiązało się z likwidacją niektórych oddziałów. – Z naszej strony nie widzimy zagrożenia. Nie mam obaw, co do tego, że Gorlice nas wchłoną – wyjaśnia dyrektor. I podkreśla, że połączenie tych dwóch szpitali daje duży potencjał finansowy i organizacyjny.

Podobnego zdania jest także dr Szymon Niemiec, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. – Połączenie ze sobą specjalistyki stworzy perspektywę rozszerzenia działalności oddziałów specjalistycznych z otwartym katalogiem świadczeń. Nie widzę nic złego w tym, żeby lekarze z Gorlic przyjeżdżali np. operować do Jasła czy odwrotnie. Poza tym Jasło specjalizuje się w innych dziedzinach niż Gorlice, więc na tym połączeniu skorzystają obydwie placówki – twierdzi Szymon Niemiec.

Nad projektem czuwają specjalnie powołane zespoły specjalistów. Powiat Jasielski reprezentują: Franciszek Miśkowicz, Wicestarosta Jasielski, Tadeusz Górczyk, Etatowy Członek Zarządu, Radna Dorota Woźniak, Beata Trzop, dyrektor ds. ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz Wanda Czyżowicz, główna księgowa szpitala.

Zadaniem zespołu jest udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytanie: jaki będzie skutek połączenia dla istnienia poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz ich możliwości rozwojowe. – Sytuacja obydwu szpitali jest bardzo podobna. Stąd pomysł na wspólne szukanie najlepszego wyjścia, w tym również połączenia placówek. Nie ma mowy o likwidacji jakiegokolwiek oddziału. Połączenie dawałoby możliwość synergii, np. my mamy dwóch specjalistów chirurgów onkologów, w Gorlicach mają czterech, czyli razem jest sześciu. Można wówczas starać się o wyższe kontrakty. Te prace będą trwały dotąd, dopóki nie odpowiemy sobie na wszystkie pytania, czy ta forma jest lepsza czy gorsza. To Rada podejmie decyzję czy ta forma jest dobra dla powiatu jasielskiego – przekonuje Starosta.

Ustawa o działalności o działalności leczniczej, która obowiązuje od 1 lipca br. wymusza jednak na samorządach podjęcie radykalnych kroków. – Ta ustawa idzie w kierunku zmuszenia samorządów do przekształcenia w spółkę. Te samorządy, które nie będą w stanie wytrzymać finansowo problemów szpitalnych, będą zmuszone do prywatyzowania, czyli sprzedawania przynajmniej części akcji. My chcemy przeciwdziałać teraz. Chcemy, żeby te szpitale były samorządowe w 100%, bez żadnej wyprzedaży na zewnątrz – wyjaśnia Tadeusz Górczyk, Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Oświadczenie Zarządów Powiatów Gorlickiego i Jasielskiego dotyczące współpracy i perspektyw jej wzmocnienia przez realizację wspólnych działań inwestycyjnych i organizacyjnych

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE