Informacje

Nowy szef Sanepidu

Dariusz Pomprowicz, lekarz medycyny został wybrany na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle. Wyłoniony w drodze postępowania kwalifikacyjnego będzie pełnił tę funkcję od 1 stycznia 2012 roku przez kolejne 5 lat.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dariusz Pomprowicz, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, od 1 listopada 1992 roku pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Od 1 października 1996 roku pełni funkcję kierownika Prosektorium Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a od 1998 roku wpisany jest w rejestr biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Krośnie. W 1999 roku Dariusz Pomprowicz ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami ubezpieczeń zdrowotnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, a w 2004 roku uzyskał II stopień z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE