Informacje

Przekształcenia w „zawodówkach”: trzyletni okres nauczania

Rada Powiatu w Jaśle podjęła w czwartek osiem uchwał w sprawie zamiaru przekształcenia „zawodówek” funkcjonujących przy prowadzonych przez Starostwo Powiatowe szkołach średnich na terenie miasta i powiatu oraz cztery uchwały w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających w Jaśle.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
Budynek Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiejsze uchwały podejmowane w temacie edukacji były dostosowaniem naszego uchwałodastwa, czyli prawa miejscowego, do obowiązującej ustawy o systemie oświaty. Najkrócej mówiąc, wprowadzane zmiany mają na celu wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe, w których okres kształcenia był krótszy niż trzy lata, czyli dwuletnie szkoły zawodowe zostają przekształcane w trzyletnie. Myślę, że jest to zasadne. Trzy lata jest to dłuższy okres, aby młodego człowieka przygotować lepiej do zawodu, aby lepiej wprowadzić go do wejścia w dorosłe życie, bo szkoła to nie tylko nauka zawodu, ale też danie pewnych możliwości do tego, aby ten młody człowiek wchodził w dorosłe życie. – tłumaczy starosta jasielski Adam Kmiecik.

Dodał również, że takie uchwały były zobowiązane podjąć wszystkie rady powiatów w całym kraju.

Chciałem uspokoić wszystkich, że nie mają one na celu likwidację żadnej placówki. Młodzież w powiecie jasielskim nadal będzie miała bogatą ofertę kształcenia się, a wydłużenie czasu kształcenia będzie miało korzystny wpływ raz na młodzież, a dwa też zapewni większą ilość pracy dla nauczycieli, bo ten uczeń będzie przebywał w szkole o rok dłużej. – zaznaczył Adam Kmiecik.

Z dniem 31 sierpnia 2012 roku mają zostać przekształcone następujące placówki na podbudowie programowej gimnazjum o okresie nauczania nie krótszym niż dwa lata i nie dłuższym niż trzy lata:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 wchodząca w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Generała Józefa Hallera wchodząca w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Generała Józefa Hallera wchodząca w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 wchodząca w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle, Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodząca w skład Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

Zgodnie z procedurą Zarząd Powiatu został zobowiązany do zawiadomienia o zamiarze przeształcenia oraz do wystąpienia o wyrażenie opinii do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego przygotował również projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku: Technikum Uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Technikum Uzupełniającego nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz z dniem 31 sierpnia 2014 roku Technikum Uzupełniającego nr 2 im. Generała Józefa Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE