Informacje

Radni pokłócili się o apel w sprawie Telewizji Trwam

Radni powiatu jasielskiego pokłócili się na sesji o przyjęcie apelu do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka o o przyznanie Telewizji Trwam koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym. 

Jan Muzyka
Radny Jan Muzyka, który zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku sesji o apel w sprawie Telewizji Trwam.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Głosowanie
Głosowanie nad przyjęciem apelu.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wniosek o włączenie do porządku obrad czwartkowej sesji punktu dotyczącego wyrażenia stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w tej kwestii zgłosił radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Jan Muzyka, ponieważ – jak podkreślił – zobligowali go to tego zaniepojeni mieszkańcy naszego regionu.

Zgodnie z procedurą radni musieli przegłosować wniosek. „Za” opowiedziało się siedemnastu, „przeciw” było trzech, natomiast dwóch „wstrzymało się” od głosu.

Apel ma następującą treść: „Rada Powiatu Jasielskiego mając na uwadze troskę o równy dostęp do środków przekazu dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ponowne i pozytywne rozpatrzenie wniosku Fundacji Lux Veritatis w sprawie przyznania Telewizji Trwam transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. Telewizja Trwam prezentuje program skierowany do dużej grupy odbiorców, przede wszystkim ludzi wierzących, starszych i chorych, a negatywna decyzja KRRiT powoduje, że mieszkańcy naszego powiatu będą mieli utrudniony dostęp do informacji oraz patriotycznych i religijnych programów. Rada Powiatu Jasielskiego zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam i o pozytywne rozpatrzenie sprawy Telewizji Trwam.”

W tym punkcie rozgorzała dyskusja na linii wnioskodawca, a Zarząd Powiatu, do której włączyli się przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Sesja Rady Powiatu nie jest miejscem na dyskusję o tych sprawach – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Starosta jasielski podkreślał, że nie zna powodów, które przyczyniły się do nieprzyznania Telewizji Trwam koncesji do nadawania na multipleksie cyfrowym, a przedkładanie tego typu apeli pod głosowanie uznał za „wciąganie rady w dziwne przepychanki polityczne”. Poza tym tekst oświadczenia trafił do niego w ostatniej chwili, więc nie może się co do jego treści ustosunkować.

Adam Kmiecik dodał również, że ze względu na piastowane stanowisko nie może „głosować za czymś, czego treści nie zna”. Zwrócił się do wnioskodawców o rzetelne przedstawienie wniosku Fundacji Lux Veritatis.

Konkretnej odpowiedzi, jak i pozostali radni, jednak nie otrzymał.

Ja bym zapytał, dlaczego Państwo nie dali miejsca Tadeuszowi Gorgoszowi w Komisji Rozwoju, w której od zarania samorządu był? To jest mniej więcej na takiej zasadzie. – odpowierał zarzuty Jan Muzyka.

Starosta: – Jeżeli chcieliście przygotować takie stanowisko to dobrze by było, żebyście każdemu z radnych taką informację dostarczyli, bo stawiacie nas – w większości katolików – w bardzo złym świetle. My, jako katolicy poważnie podchodzący do swoich obowiązków, nie chcemy głosować ani „za”, ani „przeciw” nad czymś czego nie znamy, a wy stawiacie nas w takiej sytuacji, gdzie media nas pokażą jako tych, którzy nie chcą zagłosować. Może zasadnym było poinformować wszystkich. Trzeba było przeprowadzić dyskusję, a dzisiaj stawiacie nas w bardzo niekomfortowej sytuacji i w bardzo złym świetle. Ja chciałbym popierać wszystko co jest dobre, ale muszę wiedzieć, że to jest dobre i muszę to poznać.

Radny Tadeusz Gorgosz – próbując wytononować debatę – podkreślił, że sytuacja Telewizji Trwam nie dotyka tylko i wyłącznie mieszkańców powiatu jasielskiego. Dodał również, że przyjęcie apelu nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami finansowymi dla naszego budżetu.

Radni „opozycji” zauważyli , że na jednej z sesji przyjęto apel sprzeciwiający się likwidacji Sądu Pracy w Jaśle mimo, że też nie znali wcześniej szczegółów tej sprawy.

Ostatecznie uchwała została podjęta dziewiętnastoma głosami „za”. Dwóch radnych głosowało „przeciw”, jeden „wstrzymał się” od głosu. Teraz, za pośrednictwem przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, apel trafi na ręce przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Adam Kmiecik, starosta jasielski:

Adam Kmiecik
Głosowanie przeciwko apelowi było wyrazem tego, że nie mogę głosować nad czymś czego nie wiem. Poprosiłem kolegów o wyjaśnienie. Jeżeli zaproponowali, abym głosował nad apelem o to, aby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie rozpatrzyła wniosek Fundacji Lux Veritatis to prosiłem, aby powiedzieli co w tym wniosku jest, dlaczego poprzedni wniosek został rozpatrzony negatywnie, dlaczego mamy wystosować apel o pozytywne rozpatrzenie?. Rozumiem jeszcze, że o ponowne rozpatrzenie, ale tam było o pozytywne rozpatrzenie, czyli tak naprawdę nakładamy na tego rozpatrującego jakieś żądanie, aby jednak ta decyzja była pozytywna. Mam się za poważnego człowieka, mam trochę pretensje do kolegów, że stawiają nas wszystkich – również katolików – w takiej sytuacji, gdzie będą pokazywać teraz, że ten głosował „przeciw”. Nie jestem przeciwko Telewizji Trwam, jestem przeciwko takiemu przedstawianiu sprawy, że mamy głosować nad czymś, czego nie wiemy. To był jedyny powód, dla którego głosowałem „przeciw”. Nawiasem mówiąc uważam również, że sesja Rady Powiatu to nie jest miejsce, aby wprowadzać te dyskusje – są to dość mocno politycznie dyskusje – stanowią one element pewnego przepychania się pomiędzy partiami politycznymi. Powinniśmy tutaj mocno dyskutować nad sprawami, które dotyczą bezpośrednio powiatu jasielskiego, a nie wprowadzać tych elementów politycznych odgórnych, które psują atmosferę pracy tej rady.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radni pokłócili się o apel w sprawie Telewizji Trwam”

 1. Teraz życzę sobie, żeby np. radny Lechowski przygotował apel, by starostwo przy pomocy telewizji Trwam zapewniło mi w powiecie jasielskim pracę!!!

 2. Biedny panie „Maybach”,Telewizję Trwam potrzebuje cały naród,a pan szczególnie
  co widać po pana rozumowaniu!
  Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk nie potrzebuje telewizji dla siebie,lecz dla całego
  narodu polskiego, któremu zakłada się kaganiec na usta aby milczał i słuchał
  tylko mediów uzależnionych od rządu.
  Wszystkim,którzy stają w obronie wolnych i niezależnych mediów Bóg zapłać!

 3. Kto głosował przeciw? Kto się wstrzymał?

  Kto był na tyle odważny!?

  Obywatele chcą wiedzieć na kogo głosować?!

 4. Biedny Tadeusz R. Nie chcą koncesjuni dać? :( Nasi cudowni Rajcy Powiatowi jak uratowali TV TRWAM to powinni być kanonizowani za życia a na Jasnej Górze radnemu Muzyce powinni dac przeczytać chociaż jedną modlitwę do „CIEBIE PROSIMY”

 5. P. Kmiecik nie wie? Znaczy nie interesuje się chyba. I w politykę nie chce się bawić? A do Sejmu startował. Jakkolwiek nie jestem wielbicielką o. Rydzyka, to nieprzyznanie mu koncesji jest zagrywką typowo polityczną, uzasadnioną w typowy dla rządu, niechlujny sposób. Jeśli mamy demokrację i zagwarantowaną konstytucyjnie wolność słowa i wyznania, to koncesja mu się należy jak psu miska.