Informacje

Kompleksowe zabezpieczenie regionu przed powodzią w fazie rozwojowej

Pięć zadań z terenu powiatu jasielskiego znajduje się w wykazie przedsięwzięć realizowanych lub przewidzianych do realizacji w przyszłym roku w ramach rządowego „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. O efektach prac mówiono podczas wtorkowej konferencji w Jaśle, z udziałem Wojewody Podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera oraz lokalnych samorządowców.

Na terenie województwa podkarpackiego w bieżącym roku realizowanych jest piętnaście projektów, na które przeznaczono środki finansowe w wysokości ponad dwudziestu ośmiu milionów złotych. Na przyszły rok zaplanowano wykonanie osiemnastu zadań na łączną kwotę ponad 81 milionów złotych, jednak ostateczna kwota będzie znana po uchwaleniu krajowego budżetu na rok 2013 i może ulec zmianie.

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” na terenie powiatu jasielskiego zostają podjętę następujące zadania:

– „Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2+850 – 3+210 o długości 360 m w m. Jasło, woj. podkarpackie” (finansowanie w 2012 roku w wysokości 1 378 000 złotych i w 2013 roku w wysokości 206 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 119+309 – 120+125 na terenie Osieka Jasielskiego” (finansowanie w 2012 roku w wysokości 1 478 000 złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km rzeki 111+000 do 115+400 na dł. 4,265 km chroniącego osiedle Jasło-Niegłowice w miejscowości Jasło, woj. podkarpackie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizację inwestycji” (finansowanie: w 2012 roku w wysokości 130 tysięcy złotych i w 2013 roku w wysokości 3 000 000 złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. Regulacja potoku Olszyna w km 5+300 – 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 – 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie” (finansowanie w 2012 roku w wysokości 100 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)
– „Ropa – I Etap – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” (finansowanie w 2013 roku w wysokości 5 808 000 złotych z rezerwy celowej budżetu państwa)

Wojewoda Małopolski i Pełnomocnik Rządu ds. „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” Jerzy Miller w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że pierwsze efekty realizacji Programu są już odczuwalne. – Dlatego, że w bieżącym roku wydajemy ponad sto milionów złotych i one są zogniskowane w trzech województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i śląskim. Tak się złożyło, że te trzy województwa były najlepiej przygotowane na starcie programu. W przypadku województwa podkarpackiego to przygotowanie w ogóle jest imponujące. Jestem przekonany, że również w roku 2013 bez trudu wydamy w tym województwie spore środki na podniesienie bezpieczeństwa powodziowego.

Jerzy Miller
Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jerzy Miller podkreślał podczas konferencji prasowej, że przedsięwzięcia realizowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Wisłoki znalazły swoich społecznych partnerów w postaci jednostek samorządu terytorialnego.

Mimo, że ustawowo nie jest to zadanie przypisane samorządom. – podkreślił. – Odnoszę wrażenie, że znalazłem partnerów, z którymi będę mógł wspólnie rozmawiać o tym, co jest ważne, co jest mniej ważne, co może poczekać, a co musi być rozwiązane natychmiast. Ponieważ Program ma charakter programu wieloletniego realizowanego przez dwadzieścia lat to bardzo jest istotne, aby był to program możliwie szerokiego grona dobrych gospodarzy.

Na spotkaniu w Jaśle zaznaczył, że to tylko niewielka część zadań do wykonania. – W sumie zadań do wykonania na Podkarpaciu do wykonania jest kilkaset. Z punktu widzenia kogoś kto mieszka w danej gminie dla niego głównym zadaniem jest jego lokalne. Dlatego nie ustawiamy priorytetów co ma być pierwsze, co ostatnie. To w Państwa rękach jest inicjatywa, aby Państwo rozpoczęli przygotowanie wielowariantowe swojego projektu rozwiązania kwestii bezpieczeństwa powodziowego. Ponieważ pieniędzy nie brakuje, w związku z tym to nie jest wyścig, że pierwszy dostanie, ostatni nie dostanie. To jest raczej inny wyścig, że pierwszy będzie miał już bezpieczną gminę, a ostatni też będzie miał, tylko po kilku latach.

Andrzej Czernecki
Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, burmistrz Jasła Andrzej Czernecki: – Na pewno trzeba uszczegółowić na jakich zasadach to partnerstwo ma się opierać. Czy będziemy podpisywać wzajemne porozumienia, umowy partnerskie, bo o tym nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać. Wyraźnie zostało pokazane w jakim punkcie jesteśmy, kto za co odpowiada. Myśmy na początku tamtego roku w ramach ZGDW rozmawiali na temat naszego partnerstwa w ramach przygotowania projektów zabezpieczeń tych mniejszych cieków, czyli potoków i drobnych dopływów, które są pod zarządem Regionalnego czy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tutaj nie było żadnych konkretnych propozycji. Jeżeli ona w tej chwili się pojawia to ja myślę, że będziemy jednym z ważnych punktów – mówię o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – który podejmie tą inicjatywę.

Co ze zbiornikiem Kąty-Myscowa?

Kluczową inwestycją w infrastrukturze przeciwpowodziowej dla powiatu jasielskiego, ale nie tylko, pozostaje ciągle budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa u podnóża Beskidu Niskiego.

Jak poinformował Jerzy Miller, aktualnie trwają prace nad przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko. – Po zakończeniu tego raportu będziemy gotowi do wyboru najlepszej koncepcji. To jest kluczowy element prac dotyczących zlewni Wisłoki. Jak wiemy, ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie i jest oczekiwany przez bardzo dużą grupę mieszkańców. – powiedział.

Wojewoda: Podkarpacie profesjonalnie przygotowane do realizacji przedsięwzięć

Małgorzata Chomycz-Śmigielska
Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska: – Na rok 2012 realizujemy piętnaście projektów. Gro tych projektów dotyczy miasta Jasła, powiatu jasielskiego. Na rok 2013 mamy już gotowych osiemnaście projektów takich, które wskazaliśmy do Programu. Natomiast w sumie, z informacji uzyskanych od dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, mamy przygotowanych ponad siedemset projektów, które mogą być realizowane. W tym momencie jesteśmy na etapie wyboru kolejnych projektów, biorąc pod uwagę wskaźnik ważności jak największego zabezpieczenia pod względem ochrony ludności, obiektów, mienia ludzkiego tak, żeby wybrać te, które będą miały najwyższe wskaźniki i będą zabezpieczały jak największą ilość osób.

Priorytety przeciwpowodziowe dla miasta według burmistrza Czerneckiego? – Nasza koncepcja jest w tej chwili koncepcją weryfikowaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na podstawie obliczeń, które wynikają z opadów w 2010 roku. Mieliśmy wcześniej robione koncepcje przed tymi wydarzeniami z 2010 roku, które spowodowały inne podejście do obliczeń. Ponieważ to była powódź, która zaskoczyła wszystkich. To się przekłada na technikę przygotowania projektów obwałowań. Jasłu w tym momencie jest potrzebna w najpilniejszy sposób budowa zbiornika Kąty-Myscowa i tutaj te prace dzieją się. Kolejna rzecz to jest wykonywanie obwałowań zaczynając od osiedla Niegłowice, co w tym momencie jest punktem zainteresowania Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Rozmawiałem z dyrektorem, że ten projekt zostanie zlecony w ciągu najbliższych dni. W ślad za tym też realizacja kolejnych objętych koncepcją zabezpieczeń na rzekach, szczególnie Jasiołce i Wisłoce. To jest to, co nam w tej chwili jest niezmiernie potrzebne. Pieniądze na to są, teraz kwestia tego, żebyśmy dobrze ten czas na realizację tego Programu wykorzystali. Jesteśmy do tego zdeterminowani.

Gospodarz Jasła przypomniał, że w 2010 roku została podtopiona 1/3 powierzchni miasta.

KOMENTARZ

Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki:

Małgorzata Chomycz-Śmigielska

W 2012 roku jest realizowanych kilka inwestycji z terenu Jasła i powiatu jasielskiego. Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zakłada kompleksowe zabezpieczenie regionu poszczególnych zlewni Wisłoki, itd. Tak się złożyło, że te samorządy, które miały już przygotowane konkretne projekty, znalazły się na liście dofinansowania. Tak to już jest, że tylko ten projekt, który ma wszelkie pozwolenia na realizację inwestycji, może być realizowany. Jasło ma to szczęście, że już w tym roku jest beneficjentem. Będzie również beneficjentem w roku 2013. Mam nadzieję, że koncepcja, o której mówił burmistrz, również będzie na tyle pilnie i szybko przygotowana, żeby mogła być podpisana umowa do realizacji. Samorządy nie są pozostawione same sobie w przygotowaniu tych projektów. Przy Wojewodzie Podkarpackim funkcjonuje zespół techniczny, który został moim zarządzeniem powołany miesiąc temu, składający się z przedstawicieli RZGW w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Funduszu Ochrony Środowiska, który służy radą i pomocą przy przygotowywaniu tych projektów. Pan burmistrz nie musi sam podejmować decyzji co zabezpieczamy w pierwszym rzędzie tylko przy pomocy tego zespołu ma wskazanie, który projekt ma być realizowany najpierw, żeby to zabezpieczenie miało kompleksowy charakter.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kompleksowe zabezpieczenie regionu przed powodzią w fazie rozwojowej”