Kultura | rozrywka | edukacja

Nie zapominajmy o naszych sąsiadach

Projekt Fundacji Wspomagania Wsi zrealizowany na rzecz dzieci i młodzieży pt. „Pożyteczne ferie 2014” dobiegł końca.

Fot. © archiwum Biblioteki

W ramach konkursu grantowego sfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi 28 osobowa grupa uczestników w sposób aktywny, ciekawy i edukacyjny spędziła zimowe popołudnia. W czasie dwutygodniowych feryjnych zajęć odbyły się m.in. warsztaty rękodzieła artystycznego, głośne czytanie, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne połączone z tańcem, konkursy, a także wycieczka do teatru i muzeum w Rzeszowie, w której wzięły również udział dzieci z miejscowości Trzcinica, Osobnica i Zimna Woda.

Celem tegorocznego projektu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach, Świetlicą Wiejską GOK w Szebniach oraz wolontariuszami było umożliwienie dzieciom, które zostają na feriach zimowych w swoich rodzinnych domach spędzenia tego czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.

Uczestnicy zadania i wolontariusze przez dwa tygodnie ferii podjęli się niesienia pomocy schorowanej mieszkance Szebni. Pomagali przygotować posiłek, zrobić zakupy, posprzątać i zabawić rozmową. Koordynatorzy zadania w ten sposób starali się uwrażliwić młodych uczestników projektu na los ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Nie zabrakło wykładów edukacyjnych o ochronie zwierząt żyjących w gospodarstwach domowych.
Odwiedziny Liska Exlibriska oraz akcja głośnego czytania bajek dla najmłodszych wszystkim sprawiła wiele radości. Odwiedziła nas także animatorka kultury, dzięki której uczestnicy spędzili ciekawe popołudnie z teatrem kukiełkowym.

W dwutygodniowych zajęciach łącznie udział wzięło 280 uczestników, 5 członkiń KGW, 3 bibliotekarki, 1 instruktor oraz 4 wolontariuszy.

Organizatorzy składają serdecznie podziękowania wszystkim, którzy pomogli zorganizować zimowy wypoczynek dla dzieci, wyjazd do teatru i ciepły podwieczorek oraz wolontariuszom za pomoc w realizacji zadania.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach, KGW w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE