Informacje

Organizacja ruchu oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych w okresie „Wszystkich Świętych“

Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że generalne porządki na cmentarzach prowadzone będą do 31 października br. (piątek) wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej.

Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle
Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Na cmentarzu przy ul. Zielonej 31 października pojemniki i kontenery na odpady, po opróżnieniu, zostaną ustawione przed bramą cmentarną przy ul. Zielonej oraz przed bramą na placu „Bazar“, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów.

31 października po zakończeniu handlu i 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“. 1 listopada Zakład Pogrzebowy „Hades“ w Jaśle zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. Dworcowej, a Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła FARA. Przejazd tymi autobusami będzie bezpłatny i będzie odbywał się w cyklu ciągłym od godz. 8. do godz. 17. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej.

Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku. Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

Organizacja ruchu:
1. Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej:
ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“.
2. Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza:
ul. Mickiewicza – zarządca drogi t.j. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską,
postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza /zatoka/, na parkingu zewnętrznym przy cmentarzu /część parkingu będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami/, na drodze dojazdowej do Domu Przedpogrzebowego oraz na parkingu wewnętrznym cmentarza.
3. Cmentarz komunalny przy ul. Gajowej.
Postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Zmiany organizacji ruchu: ul. Kilińskiego od 31 października w godz. popołudniowych do 2 listopada, ul. Mickiewicza od 31 października do 2 listopada.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE