Informacje

Startuje druga edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

Jeszcze w październiku br. rozpocznie się rekrutacja uczniów do drugiej edycji projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, realizowanego przez Miasto Jasło we współpracy z Grupą LOTOS jako partnerem strategicznym. Tegoroczna edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM opiera się na procedurach i doświadczeniach wypracowanych podczas pilotażu tego unikalnego projektu w ubiegłym roku szkolnym.

Jasielska Liga Naukowa z Lotosem 2014-2015

Dzięki finansowemu i organizacyjnemu wsparciu Grupy LOTOS młodzi jaślanie będą mogli przeprowadzić 100 projektów naukowo badawczych w dziedzinie humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i interdyscyplinarnej. Projektem zostaną objęci – w formie pilotażowej – wychowankowie przedszkoli publicznych oraz uczniowie szkół niepublicznych. W działaniach projektowych przewiduje się utworzenie strony internetowej Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, na której ligowicze oraz ich opiekunowie – nauczyciele będą publikować swoje odkrycia, wnioski, zdjęcia, fotoreportaże, filmy, blogi i kroniki.

W połowie października br. w auli Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle odbyła się konferencja podsumowująca pilotaż Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM w roku szkolnym 2013/2014 z udziałem Burmistrza Miasta Jasła oraz dra Krzysztofa Głuca autora koncepcji Ligi. W obradach uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele-opiekunowie Ligi oraz członkowie Komisji Oceniającej badawcze projekty uczniowskie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE