Informacje

Komisje stałe Rady Powiatu w Jaśle wybrane

Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Jaśle wybrano członków komisji stałych Rady Powiatu w Jaśle kadencji 2014 – 2018.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Jaśle, 8 grudnia br., wybrano składy komisji stałych Rady Powiatu w Jaśle. Powołano także komisję rewizyjną.

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle weszli: Józef Kozioł – przewodniczący, Marek Biernacki, Mateusz Lechwar, Witold Lechowski, Janusz Przetacznik, Antoni Salacha, Stanisław Spólnik.

Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki tworzą: Adam Kmiecik, Bogusław Kręcisz, Mateusz Lechwar, Witold Lechowski, Franciszek Miśkowicz, Józef Rosół, Antoni Salacha, Mariusz Sepioł. Przedmiotem działania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki są sprawy z dziedziny oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Członkami Komisji Finansowo – Budżetowej są: Marek Biernacki, Tadeusz Gorgosz, Bogusław Kręcisz, Franciszek Miśkowicz, Stanisław Mlicki, Jan Muzyka, Jan Lazar, Grzegorz Pers, Dorota Woźniak. Do zadań Komisji Finansowo – Budżetowej należy opiniowanie projektu budżetu powiatu, kontrola i czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu powiatu.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu to: Anna Bialik, Tadeusz Gorgosz, Józef Kozioł, Jan Muzyka, Mariusz Sepioł, Andrzej Stachurski, Grzegorz Pers, Janusz Przetacznik, Dorota Woźniak. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zajmuje się m.in. przeciwdziałaniem bezrobociu, ochroną praw konsumenta, polityka prorodzinną, pomocą społeczną i ochroną zdrowia.

Na członków Komisji Społecznej wybrani zostali: Anna Bialik, Adam Kmiecik, Jan Lazar, Mateusz Lechwar, Stanisław Mlicki, Stanisław Spólnik, Józef Rosół, Jan Urban, Stanisław Zając. Przedmiotem działań Komisji Społecznej są sprawy z zakresu m.in. przeciwdziałania bezrobociu, ochrony praw konsumenta, polityki prorodzinnej, obronności, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE