Informacje

Multimedialna historia miasta i kreatywne warsztaty dla najmłodszych nagrodzone stypendiami burmistrza

Patrycja Ochała i Joanna Preisner zostały w tym roku stypendystkami burmistrza miasta Jasła w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Obie panie otrzymają jednorazowe stypendium, które przeznaczą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć bezpośrednio adresowanych do mieszkańców naszego grodu. Pierwsza – na projekcję multimedialną w rocznicę nadania Jasłu praw miejskich, druga – na cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych w oparciu o książkę własnego autorstwa. Samorząd przeznaczył na nagrody dziesięć tysięcy złotych.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są corocznie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września 2011 roku. Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło trzynaście wniosków, wszystkie kompletne, spełniające wymagania formalne postawione w zarządzeniu burmistrza. Swoje oferty przedstawili: Bartłomiej Szura, Aleksandra Lam Ging Nguyen Van, Patrycja Ochała, Olga Wardęga, Karol Pankiewicz, Rafał Berkowicz, Piotr Hudyma, Jerzy Korczykowski, Alicja Antonik, Piotr Kolanko, Maria Gubała, Joanna Preisner, Robert Król.

Wnioski oceniała komisja, której obradom przewodniczył burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Ponadto jej skład tworzyli: przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak (zastępca przewodniczącego komisji), kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bożena Molska-Olbrot (sekretarz komisji), przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła Andrzej Dybaś, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Alfred Sepioł.

W wyniku głosowania stypendystkami w 2015 roku zostały: Patrycja Ochała oraz Joanna Preisner.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pierwsza z wyróżnionych to absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (grafika). Jej prace były eksponowane na wielu wystawach, m.in. „Byt i Styl” w Lublinie, „Temperatura ciała i pokojowa”, „Srebrny czworokąt” w Przemyślu, Biennale WRO 2013 we Wrocławiu, „Kultura miejska – WEKTOR” w Rzeszowie, „Plac sztuki” w Rzeszowie, „Róża jest różą” w Tarnowie, „Patch Lab” w Krakowie i inne. Mieszkańcy Jasła mogli zapoznać się z jej twórczością podczas niedawnej wystawy zatytuowanej „Wektor II” zorganizowanej w pomieszczeniach dawnej apteki Łukasiewicza w Rynku.

Patrycja aktywnie działa w grupie PRECYZJA, skupiającej artystów eksperymentujących przy tworzeniu autorskich projektów z nowoczesnymi technikami.

We wniosku, z którym aplikowała o przyznanie stypendium, zaproponowała przygotowanie multimedialnego pokazu w formacie video mapping 3D.

Odbędzie się on w czerwcu i związany będzie z rocznicą 650-lecia nadania praw miejskich Jasłu. Będzie trwał minimum pięć minut, może dłużej i będzie związany z historią miasta Jasła. – wyjaśnia.

Pokaz zostanie prawdopodobnie wkomponowany w budynek Urzędu Miasta, niemniej jednak wszelkie szczegóły techniczne mogą jeszcze ulec zmianie.

Na zrealizowanie przedsięwzięcia Patrycja otrzymała siedem tysięcy złotych.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Drugą tegoroczną stypendystką jest 22-letnia Joanna Preisner. We wrześniu ub. roku miała miejsce premiera jej debiutanckiej książki dla dzieci pod tytułem „Dzieciaki z Krainy Niesnu. Tajemnica strażnika”, którą napisała wspólnie z kolegą Jakubem Boguszem.

W oparciu o własną pozycję wydawniczą Joanna chce zrealizować cykl kreatywnych warsztatów adresowanych o najmłodszych uczniów jasielskich szkół podstawowych.

Składałam wniosek z dużą nadzieją, że je otrzymam. Bardzo się cieszę, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i że będę mogła zrealizować te spotkania z dzieciakami. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby mieć kontakt z dziećmi, z moimi małymi czytelnikami i żeby one się świetnie bawiły z naszą książką. – podkreśla.

Joanna Preisner otrzymała stypendium w wysokości trzech tysięcy złotych.

Uroczyste wręczenie zaświadczeń o przyznaniu nagrody miało miejsce dzisiaj w obecności burmistrza Ryszarda Pabiana oraz jego zastępcy Elwiry Musiałowicz-Czech w jasielskim magistracie.

Obie stypendystki podpisały także umowę stypendialną, która zawiera szczegółowe warunki korzystania z jednorazowego wynagrodzenia.

Te projekty rzeczywiście wyróżniały się spośród złożonych propozycji. Były nowatorskie. Jedna praca była powiązana ze współpracą z dziećmi i to nas zainteresowało, a druga to jest coś czego jeszcze w Jaśle nie było. Chcieliśmy to wyróżnić i dać możliwość przygotowania prezentacji. – podkreślił burmistrz.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Od momentu wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Jasła stypendystami burmistrza byli: Michał Szpak (2012), Karol Godek, Marcin Polar (2013), Aleksandra Tocka, Małgorzata Samborska i Edward Lecheta (2014). Samorząd przeznacza każdorazowo na ten cel dziesięć tysięcy złotych.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE