Kultura | rozrywka | edukacja

Unikalny w skali kraju projekt, wyjątkowi jasielscy uczniowie

39 zespołów ligowych zostało nagrodzonych podczas uroczystej gali kończącej drugą edycję Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Nagroda główna trafiła do zespołu ligowego ze Szkoły Podstawowej nr 2 i również ta szkoła otrzymała puchar Burmistrza Miasta Jasła oraz czek o wartości 3 tys. zł za aktywne wspieranie działalności Ligi pod względem organizacyjnym i promocyjnym.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM jest jednym z elementów realizowanego przez Miasto programu Jasło – miasto wiedzy. W tym roku w ramach Ligi przeprowadzono w sumie 93 projekty badawcze, a Zespoły Ligowe skupiały 250 uczniów oraz 75 nauczycieli – Opiekunów Ligi. Po raz pierwszy w projekcie uczestniczyły przedszkolaki.

Jasielska Liga Naukowa z Lotosem to projekt wyjątkowy i unikalny w skali całego kraju. Wykorzystuje innowacyjną metodę uczenia się dzieci i młodzieży poprzez rozwiązywanie problemu badawczego (Problem Based Learning). – Wielką zaletą tej metody jest wyjście młodych odkrywców z systemu klasowo – lekcyjnego i wykorzystanie zasobów najbliższego otoczenia. Ligowicze zwrócili się o pomoc w dociekaniach naukowych do ponad 300 osób: pracowników wielu zakładów, profesjonalistów różnych dziedzin, pasjonatów, zbieraczy, a nawet zwykłych przechodniów. Serdecznie dziękujemy im za poświęcony czas, za życzliwość i przyjazne wsparcie – mówiła podczas gali Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła.

Na unikalny charakter Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM składa się również rzadko spotykane w oświacie polskiej partnerstwo edukacyjne z prężnym i dynamicznym podmiotem gospodarczym, jakim jest Grupa LOTOS. Dzięki współpracy z Grupą LOTOS Miasto otrzymuje znaczące wsparcie finansowe i organizacyjne.

Grupa Kapitałowa LOTOS od lat konsekwentnie realizuje strategię społecznej odpowiedzialności, w ramach której rozwój nauki i wspieranie edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących regiony funkcjonowania koncernu jest jednym z jej priorytetów – podkreślał Robert Bialik, Prezes Zarządu LOTOS Oil, wcześniej LOTOS Infrastruktura w Jaśle.

Grupa LOTOS z uwagą obserwuje rozwój programu „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” w który firma zaangażowana jest już kolejny rok z rzędu. Jestem przekonany, że ta ciężka praca, podtrzyma i ugruntuje w uczniach pasję do nauki, rozwinie umiejętność logicznego i praktycznego myślenia, a zaszczepiona w nich kreatywność zasili w przyszłości nowe technologie i innowacyjne projekty, które wzbogacą region Podkarpacia – mówił Bialik podczas gali zakończenia projektu.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Niezwykle istotnym momentem gali było podpisanie Porozumienia pomiędzy Miastem Jasłem, a Grupą LOTOS w sprawie kontynuacji projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM w roku szkolnym 2015/2016.

Nagrodzeni ligowicze:

Przedszkola:
Komisja Oceniająca w obszarze przedszkoli przyznała 1 wyróżnienie. Otrzymał je Zespół Ligowy z Przedszkola Miejskiego nr 11 w składzie: JAKUB ZAWISZA, JULIA FIEGA i GLORIA CHMIEL, który pod opieką Doroty Fortuny realizował projekt pt. „Jak powstaje orkiestra, czyli od hałasu do muzyki”.
III miejsce w obszarze przedszkolnym zdobył Zespół Ligowy z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle w składzie: ALEKSANDRA SIENKOWSKA, LENA MEJZA, BLANKA ZBYLUT. Tytuł ich projektu brzmiał: „Jak przygotować spektakl teatralny”, a opiekunem była Anna Mroczka.
Miejsce II wśród przedszkolaków zajął Zespół Ligowy 5-latków z Przedszkola Miejskiego nr 6 w składzie: OLIWIA ZAWISZA, KATARZYNA MAK, KAROL MUZYKA, który pod opieką Pani Anny Bożek badał problem „Czy z tej mąki będzie chleb? Jak można wykorzystać mąkę?”
I miejsce wśród przedszkolaków zdobył Zespół Ligowy z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle w składzie: JULIA RACHWALSKA, MACIEJ WŁUDZIK, JOANNA ŻĄDŁO. Opiekunem grupy była Beata Cholewiak. Realizowali oni projekt: „W jaki sposób pomóc przedszkolakom poznać miasto Jasło?”

Obszar wczesnoszkolny:
Zespołom Ligowym skupiającym uczniów klas I –III szkół podstawowych przyznano 3 wyróżnienia dla: Zespołu Ligowego ze Szkoły Podstawowej nr 6 w ZSM nr 1 w składzie: MAŁGORZATA JANIK, IDA LENAR, NIKOLA STANISZEWSKA. Opiekun Ligi –Małgorzata Szewczyk, tytuł projektu: „Gdzie w Jaśle mieszka muzyka? Szukamy miejsc w naszym mieście, gdzie możemy słuchać muzyki”.
Drugie wyróżnienie uzyskał Zespół Ligowy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle w składzie: KATARZYNA JĘDRYCZKA, ROZALIA TULEJA, który pod opieką Pani Beaty Urban realizował projekt: „Jaką rolę w życiu mieszkańców miasta odgrywały amatorskie zespoły teatralne?”
Kolejne wyróżnienie otrzymał Zespół Ligowy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle za projekt „Dlaczego św. Antoni jest patronem naszego miasta?” realizowany pod opieką Marii Nawrockiej przez grupę w składzie: MATEUSZ KRYCHTA, NATALIA PIĘTA, PATRYK PISZ.
III miejsce w obszarze wczesnoszkolnym przyznano za rozwiązanie problemu „Jakie jest znaczenie pszczół dla człowieka?”. Projekt realizował Zespół Ligowy z kl. II ze Szkoły Podstawowej nr 11 w ZSM nr 2 w składzie: MARTYNA KARDAŚ, WERONIKA KOMISARZ, WIKTORIA MAMROŁ pod opieką Izabeli Skóry.
II miejsce zajęła grupa ligowa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle w ZSM nr 4 w składzie: WIKTORIA RYZNAR, IZABELA SZERLĄG, KINGA TAWRELL, której opiekunem była Anetta Bobula. Tytuł projektu „ Jak zorganizować profesjonalny występ artystyczny, czyli ABC Świetlików”.
I miejsce w grupie wczesnoszkolnej zajął Zespół Ligowy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle: ERYK BANIA, ŁUCJA POSTEK, HUBERT ZAJĄC, który pod opieką Katarzyny Skickiej-Such rozwiązywał problem badawczy pt. „Dlaczego warto poznać kulturę i język naszych zachodnich sąsiadów”.
Obszar artystyczny:
W tej dziedzinie przyznano 1 wyróżnienie: otrzymał je Zespół Ligowy z Gimnazjum nr 1 w Jaśle: LAURA ZBYLUT, JULIA CZYŻOWICZ, MARCELINA SKAŁA. Pod opieką Pani Barbary Gonery uczniowie badali problem „Jak pokazać przestrzeń na płaszczyźnie?”.
Miejsce III zdobył projekt: „ Jak wykorzystać różne techniki graficzne do obrazowania walorów jasielskiej fary jako zabytku gotyckiego?”, realizowany przez Zespół Ligowy z Gimnazjum nr 4 w ZSM nr 4: WIKTORIA KOWALCZYK, ZUZANNA MAJKA, EWA BIAŁY pod opieką Mirosławy Ślusarczyk.
II miejsce w obszarze artystycznym zdobył Zespół Ligowy ze Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w składzie: DAWID DRĄŻEWSKI i WIKTOR SZUDY. Tytuł projektu brzmi: „Na ile słuszne jest stwierdzenie, że każdy może być artystą?”, a realizowany był pod opieką Barbary Gonery.
I miejsce w dziedzinie artystycznej zajął Zespół Ligowy ze Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Barbary Goleń w składzie: WIKTORIA RĄCZKA, ALEKSANDRA KALETA, MARTINA MATERNIAK. Tytuł projektu: „Jak wpisać się w kontynuację tradycji jasielskich pasjonatek rękodzielnictwa?”

Obszar humanistyczny:
W kategorii szkół podstawowych Komisja Oceniająca przyznała 2 wyróżnienia: jedno dla: Zespołu Ligowego ze Szkoły Podstawowej nr 11 w ZSM nr 2 w składzie: MACIEJ CHUDZIK i KAROLINA PORĘBSKA za projekt „Jak przygotować ciekawy przewodnik po Jaśle w języku polskim i angielskim?”. Zespół pracował pod kierunkiem Anny Goleń.
Drugie wyróżnienie zdobyły WERONIKA BIAŁY i OLIWIA MAJEWSKA tworzące Zespół Ligowy w Szkole Podstawowej nr 6 w Jaśle. Ich Opiekunem jest Anna Chalibożek, a temat projektu brzmi: „Mam talent… Jak mogę go rozwijać w naszym mieście?”.
III miejsce pośród szkół podstawowych w obszarze humanistycznym zajął projekt: „Czym wyróżnia się Jasło na tle innych miast województwa podkarpackiego?” realizowany pod opieką Lucyny Kuźniarskiej ze Szkoły Podstawowej nr 10 przez Zespół w składzie: OLIWIA GÓRNIAK, DOMINIKA JUSZCZYK.
Najwyższe, bo II miejsce w dziedzinie humanistycznej szkół podstawowych zajął Zespół Ligowy z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w składzie: ADRIANA SOCZEK, NATALIA WIĘCEK, DAWID ŚLUSARCZYK, który pracował pod kierunkiem Pana Wiesława Hapa nad projektem: „Jaki jest wkład jaślan w rozwój historii, kultury, nauki i sztuki polskiej?”.

Komisja Oceniająca przyznała 3 wyróżnienia dla grup gimnazjalnych realizujących projekty humanistyczne.

Zespół Ligowy z Gimnazjum nr 1 w składzie: ALEKSANDRA LISZKA, PATRYCJA MAĆKOWIAK, IGA ŚWIĄTEK otrzymał wyróżnienie za projekt: „Jaki jest poziom znajomości tzw. false friends – fałszywych przyjaciół wśród uczniów jasielskich szkół?”. Projekt był realizowany pod opieką Patrycji Strzałki-Pykosz.
Drugi wyróżniony Zespół pracował także po opieką Patrycji Strzałki-Pykosz- w składzie: WIKTORIA FURMANEK, KAMILA HAP, MAŁGORZATA WÓJCIK. Rozwiązali oni problem badawczy: „Jak w ramach Edutainment uwrażliwić kolegów na pułapki języka Ponglish?”.
Trzecie wyróżnienie zdobyła młodzież z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi: WERONIKA JURCZAK, MAGDALENA SZETELA i WERONIKA RĄCZKA. Zespół pracował pod opieką Wiesława Hapa nad problemem: „Jak podnieść stan wiedzy jaślan na temat historii naszego miasta?”.
Dwa równorzędne III miejsca w obszarze humanistycznym zdobyły następujące projekty:
uczniów z Gimnazjum nr 2 w składzie: WIKTOR CZECH, ANNA SZOT, WIKTORIA ŚLIWA za projekt: „W jakim stopniu jaślanie kierują się stereotypami i jak to wpływa na ich tolerancję?” realizowany pod opieką Ilony Dranki oraz projekt uczniów Gimnazjum nr 1 wykonany pod kierunkiem Olgi Szudy-Seredyńskiej przez Zespół w składzie: DOMINIKA OSZAJCA, ALEKSANDRA SZMIGIEL, WERONIKA SCHWACHER. Temat projektu: „Jak skutecznie uczyć się języka obcego, wykorzystując zasoby naszego mózgu?”
II miejsce w dziedzinie humanistycznej zajął projekt Zespołu Ligowego z Gimnazjum nr 1 „Jak możemy pomóc wychowankom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle w integracji z uczniami naszej szkoły?”. Zespół w składzie: JAKUB TOCKI, AGATA FUNDAKOWSKA, PAULINA GÓRNIAK pracował pod kierunkiem Małgorzaty Czernickiej.
Zdobywcą I miejsca został Zespół Ligowy z Gimnazjum nr 1 w składzie: FILIP KLUZ, SANDRA KOŁODZIEJ, KINGA KSIĄŻKIEWICZ. Realizował on projekt „W jakim stopniu jaślanie są tolerancyjni wobec innych” a Opiekunem Ligi jest Małgorzata Grotkowska-Uliasz.

Obszar matematyczno-przyrodniczy:
Na poziomie szkół podstawowych przyznano jedno wyróżnienie dla Zespołu Ligowego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle w składzie: WERONIKA KLIMEK, KATARZYNA MIDURA, MAGDALENA PABISZ za badania nad problemem: „Jak wykorzystano symetrię w architekturze i sztuce Jasła?” pod kierunkiem Pani Ewy Wachel.
III miejsce przyznano grupie badawczo-naukowej z kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle w składzie: DAGMARA ZAJĄC, JULIA BACA, ADRIAN KUROWSKI. Projekt pod nazwą: „Co daje wykorzystanie energii odnawialnej” realizowany był pod opieką Barbary Kicilińskiej.
„Jak pomóc swojemu środowisku na co dzień” – taki problem badawczy rozwiązywał Zespół Ligowy ze Szkoły Podstawowej nr 2, który zdobył II miejsce, w składzie: PAWEŁ BRĄCZYK, MATEUSZ KLUSZCZYK, MARCIN NAWROCKI. Zespół pracował pod opieką Edyty Gogoli.
I miejsce Komisja Oceniająca przyznała Zespołowi Ligowemu ze Szkoły Podstawowej nr 6 w ZSM 1: NIKOLA MAJCHER, JULIA KMIECIK, ZUZANNA GIŻA. Opiekunem Zespołu, który zajmował się zagadnieniem „Jak to się dzieje, że chleb nie powszednieje?” była Katarzyna Borowiec.

W kategorii gimnazja za projekty matematyczno-przyrodnicze przyznano aż 6 wyróżnień. Otrzymali je:
FILIP PAWELEC i JAROSŁAW WIŚNIOWSKI z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi za zbadanie problemu: „Jakie czynniki związane ze stylem życia wpływają na odstępstwa od prawidłowej masy ciała wśród młodzieży naszego gimnazjum”. Badania były prowadzone pod kierunkiem Marii Zajchowskiej.
Wyróżniono Zespół Ligowy – także z Gimnazjum nr 1 – w składzie: KATARZYNA ŚLIWA i JOANNA NOCULA za projekt „Jak zwiększyć poziom świadomości młodzieży na temat szkodliwości substancji uzależniających?”, nad którym opiekę sprawowała Elżbieta Niedźwiedź.
Wyróżnienie otrzymał Zespół Ligowy z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w składzie: PATRYCJA KOLBUSZ, SZYMON MICHAŁOWSKI, MATEUSZ KOBA za projekt „Inwestowanie na giełdzie- ryzyko czy szansa pomnażania oszczędności?”. Opiekę nad Zespołem sprawowała Marta Dąbkowicz-Błasik.
Marta Dąbkowicz-Błasik z Gimnazjum nr 2 kierowała jeszcze jednym wyróżnionym Zespołem: ALEKSANDRA BOBER, ZUZANNA DZIĘGLEWICZ, PIOTR ŚLIŻ. Zajmowali się oni rozwiązywaniem problemu: „Jak dzieci i młodzież mogą gospodarować swoimi oszczędnościami, korzystając z ofert jasielskich banków?”.
Wyróżnienie przyznano także projektowi realizowanemu przez uczniów z Gimnazjum nr 2 „W jaki sposób możemy wykorzystać teledetekcję w życiu codziennym mieszkańców Jasła?” W skład Zespołu wchodzą: JULIA PASSOWICZ, PAULINA BUNAR, KATARZYNA ŻOŁĄDŹ. Opiekunem Zespołu była Jadwiga Moskal.
Ostatnie wyróżnienie otrzymał Zespół Ligowy z Gimnazjum nr 2: PAULINA BUNAR, KATARZYNA ŻOŁĄDŹ, PIOTR NAJBAR, który pod opieką Agnieszki Bosak zajmował się pracą badawczą nad zagadnieniem: „Jak w krajobraz Jasła wpisać stanowiska edukacyjne rozbudzające ciekawość poznawczą dzieci?”.
III miejsce w obszarze matematyczno-przyrodniczym uzyskał projekt „Jak zainteresować najmłodszych jaślan fizyką”, realizowany przez dwoje uczniów Gimnazjum nr 2: JULIĘ PASSOWICZ i ERWINA DEDO pod kierunkiem Agnieszki Bosak.
Komisja Oceniająca przyznała II miejsce za projekt: „Chemia w sklepiku szkolnym – jak przekonać młodzież do zakupu zdrowych przekąsek w sklepiku szkolnym?” W skład Zespołu badawczego weszli: WIKTOR SORYS i MATEUSZ SOBOTA z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, a Opiekunem Ligi była Elżbieta Niedźwiedź.
I miejsce za projekt w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej otrzymał Zespół Ligowy z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w składzie: MONIKA GICALA, MARIANNA JOPEK, MILENA RZOŃCA. Badania pod kierunkiem Marii Zajchowskiej dotyczyły problemu: „Jak ptaki stadne wpływają na środowisko miasta Jasła”.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

NAGRODA GŁÓWNA za projekt zrealizowany wzorowo pod względem metodycznym:
Nagrodę Główną za najlepszy projekt badawczy przyznano Zespołowi Ligowemu ze Szkoły Podstawowej nr 2. w składzie: WIKTORIA IGNARSKA, SZYMON OPAŁKA, MICHAŁ WITUSIK. Zespół pod kierunkiem Wiesławy Szymczak prowadził pracę naukowo badawczą nad rozwiązaniem problemu: „Żyć uczciwie, czyli jak? Jak jaślanie pojmują uczciwe zachowanie?”.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Puchar Burmistrza Miasta Jasła oraz nagrodą pieniężną w wysokości 3 000 zł otrzymała szkoła, która w sposób przyjazny i aktywny wspierała działalność Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM pod względem organizacyjnym i promocyjnym. Wyróżnioną placówką została Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE