Informacje

Najlepsi z najlepszych

Dziewięciu uczniów ze szkół podstawowych i siedmiu z gimnazjów otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła dla najlepszych uczniów. Każdy z nagrodzonych uzyskał średnią ocen co najmniej 5.0 i ma zachowanie wzorowe.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Nagroda Burmistrza Miasta Jasła jest przyznawana corocznie jednemu uczniowi szkoły podstawowej oraz po dwie nagrody uczniom z gimnazjów, którzy zostali wskazani przez Radę Pedagogiczną Szkoły. Do nagrody może być zgłoszony uczeń, który spełnia następujące wymagania: uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem nauczania właściwej klasy co najmniej 5,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz brał udział w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym na co najmniej etapie rejonowym.

Szkoły podstawowe:
Wiktoria Sikorska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle), Magdalena Pabisz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle), Roman Gicala (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle), Natalia Ryznar (Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jaśle), Karolina Stanek (Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle), Wiktoria Gąsiorowska (Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle), Patrycja Niziołek (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle), Gabriela Hendzel (Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle), Zuzanna Wojnarska (Społeczna Szkoła Podstawowa w Jaśle).

Gimnazja:
Karol Haberek i Łukasz Dubiel (Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle), Paulina Bunar i Katarzyna Żołądź (Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle), Adam Głąb i Anna Machowska (Gimnazjum Nr 4 w Jaśle), Filip Sitek (Gimnazjum Nr 5 w Jaśle).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Najlepsi z najlepszych”