Informacje

Wielka gala Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

Burmistrz Miasta Jasła oraz przedstawiciele Grupy LOTOS wręczyli (21.06) nagrody i wyróżnienia za najlepsze uczniowskie projekty badawcze zrealizowane w tym roku szkolnym w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Uroczystość zgromadziła licznych uczestników: nagrodzonych adeptów nauki, ich rodziców, nauczycieli – Opiekunów Ligi, przedstawicieli Miasta Jasła i Grupy LOTOS, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli, specjalistów z różnych instytucji, wspierających poszukiwania młodych badaczy.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

W 3.edycji tego innowacyjnego przedsięwzięcia edukacyjnego wzięło udział 241 uczniów jasielskich przedszkoli i szkół, którzy pod opieką 71 nauczycieli opracowali 86 małych projektów naukowo- badawczych oraz przedstawili ich wyniki przed publicznością. Ekspert metodyczny projektu, Krystyna Dynowska-Chmielewska, podsumowując jego wyniki w roku szkolnym 2015/2016 powiedziała: Jasielska Liga Naukowa, dzięki trzem kolejnym edycjom, wpisała się w system edukacyjny miasta Jasła jako istotny element jego polityki oświatowej oraz źródło satysfakcji dla wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia.

Atrakcyjne nagrody dla młodych naukowców ufundowało Miasto Jasło i Grupa LOTOS – Partner Strategiczny projektu. Grupa LOTOS wynagrodziła ponadto laureatów grami edukacyjnymi i nowoczesną elektroniką. Łukasz Jagodziński – Prezes LOTOS Infrastruktura w Jaśle podkreślił: Efekty prac młodych ludzi w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM stanowią dowód na to, że podjęta wspólnie z władzami Jasła inicjatywa jest bardzo potrzebna. Współpracujemy w kształceniu młodych ludzi, których zdolności, pracowitość i chęć odniesienia sukcesu będą służyć nie tylko naszemu miastu i jego mieszkańcom, ale być może całej Polsce.

Podczas uroczystej gali głośne fanfary obwieściły przyznanie Nagrody Głównej, którą zdobył Zespół Ligowy z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle w składzie Katarzyna Sokołowska, Karolina Sokołowska i Zuzanna Waśko za najlepszy, modelowo opracowany projekt pt. Moda, tradycje rodzinne czy przypadek – jakie były przyczyny wyboru imion dla małych jaślan urodzonych w 2003 roku? Opiekunem grupy jest Katarzyna Barzyk.

Nagrodę Specjalną w postaci czeku na 3 000 zł oraz Puchar Burmistrza Miasta Jasła za aktywne i przyjazne wspieranie działalności Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM zdobył Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

A oto pozostali laureaci Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM w roku szkolnym 2015/2016:

W obszarze przedszkolnym I miejsce ex aequo zdobyli:

 • Julia Burda, Jan Kotulak i Piotr Lechowski z Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle pod opieką Joanny Szot,
 • Michalina Piątek, Katarzyna Madej, Rafał Zając z Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaśle pod kierunkiem Małgorzaty Hanusz,
 • Denis Borysewicz, Krystian Szot i Milena Pisz z Przedszkola Miejskiego nr 13 w Jaśle przy wsparciu Barbary Maczugi.
  Wyróżnienia otrzymali:
 • Ewa Brożyna, Filip Koba, Hubert Michałowski z Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle, których opiekunem jest Barbara Sych,
 • Zofia Jodłoska, Milena Świędrych i Eliza Więcek z Przedszkola Miejskiego nr 11 w Jaśle. Opiekun- Ilona Budnik.

Na poziomie klas I-III szkoły podstawowej:

I równorzędne miejsca przyznano:

 • Zuzannie Gorgosz, Maciejowi Sikorze oraz Zuzannie Stefanik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, realizujących projekt pod opieką Elżbiety Konopki,
 • Anice Kobie, Julii Tarnowskiej i Wiktorii Wielgosz z Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle, pracujących pod kierunkiem Barbary Myśliwiec.
  Trzy II miejsca ex aequo zdobyły Zespoły Ligowe z składzie:
 • Magdalena Kwiatek, Tymoteusz Sokołowski i Antonina Syrek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle pod opieką Marii Nawrockiej,
 • Oliwia Spólnik, Anna Świetlicka i Kamila Buglewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle pod kierunkiem Magdaleny Szurlej,
 • Nadia Barzyk–Pezda, Wiktoria Mocek i Weronika Wojtunik z Integracyjnej Szkoły podstawowej nr 12 w Jaśle. Opiekunem grupy jest Marta Michałowska.
  III miejsce otrzymały:
 • Aleksandra Błażejowska, Pola Plezia i Wiktoria Siry ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle pracujące pod kierunkiem Lidii Firak.

W obszarze artystycznym przyznano:

I miejsce:

 • Oskarowi Kołodziejowi i Michałowi Maczudze z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, których opiekunem jest Barbara Gonera,
  Równorzędne II miejsca zdobyli:
 • Felicja Marek, Natalia Skocz i Milena Wiktorska ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaśle pod opieką Grażyny Jaśko,
 • Magdalena Żygłowicz, Kamila Porębska oraz Martyna Kaszowicz ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle. Opiekun – Magdalena Olszówka.
  III miejsce otrzymały:
 • Natalia Nowak i Julia Wietecha z Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Ich opiekunem jest Barbara Gonera.
  Wyróżnienia przyznano:
 • Natalii Tomkiewicz i Natalii Kubackiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle. Opiekun- Katarzyna Czerwonka.
 • Julii Karp i Gabrieli Wójtowicz z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, którymi kierowała Barbara Gonera.

W obszarze humanistycznym:

Zdobywcami I miejsca ex aequo są Zespoły Ligowe z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, których opiekunem jest Elżbieta Dubiel:

 • Anna Goździelińska, Iwona Bracik oraz Ewelina Hołda,
 • Anna Kuźnar, Zuzanna Krzyszczuk, Sylwia Kołodziej,
 • Julia Klimek, Edyta Lechowska i Urszula Siemiesz.
  Dwa II równorzędne miejsca zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Jaśle pracujący pod kierunkiem Ilony Dranki:
 • Wiktor Czech, Mateusz Koba, Szymon Michałowski oraz
 • Anna Szot, Wiktoria Śliwa i Natalia Wróbel.
  Wyróżnienia przyznano:
 • Magdalenie Fili, Oliwii Jareckiej i Aleksandrowi Hycnarowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle. Opiekun – Barbara Potera-Szpak.
 • Katarzyna Majka, Natalia Michalska i Anna Zdebska z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, które pracowały pod kierunkiem Elżbiety Szudy.

W dziedzinie matematyczno-przyrodniczej:

I miejsce przyznano:

 • Gabrieli Garbacik, Julii Gorczycy i Weronice Szerląg ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaśle, których opiekunem jest Katarzyna Borowiec,
 • Karolinie Oberc i Aleksandrze Korczykowskiej z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, pracujących pod kierunkiem Olgi Szudy-Seredyńskiej,
  II miejsca równorzędnie otrzymały Zespoły Ligowe w składzie:
 • Klaudia Kuchta, Alison Malinowski i Jakub Szot ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaśle. Opiekun – Bożena Tarnawska.
 • Gabriela Baracz, Katarzyna Nogaj, Victoria Więcek z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, których opiekunem jest Olga Szudy – Seredyńskia,
 • Kinga Czerwińska i Anna Szot z Gimnazjum nr 2 w Jaśle, pracujące pod opieką Ryszarda Goryczki,
 • Anna Szot i Natalia Wróbel z Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Opiekun – Agnieszka Bosak,
 • Paulina Bunar i Erwin Dedo z Gimnazjum nr 2 w Jaśle, realizujący projekt pod kierunkiem Agnieszki Bosak.
  III miejsce uzyskały:
 • Martyna Faryj, Kornel Łaba i Maksymilian Pszczoła ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Jaśle, pracujący pod opieką Elżbiety Kicilińskiej.
  Wyróżnienia przyznano:
 • Zuzannie Barze, Oliwii Cieślak i Norbertowi Cieślakowi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle. Opiekun – Piotr Nosal,
 • Emilii Tęczy i Martynie Florek z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, których opiekunem jest Olga Szudy- Seredyńska.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE