Informacje

ZUS zakończył wysyłkę informacji o stanie konta ubezpieczonego

Na 13 dni przed upływem ostatecznego terminu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę informacji o stanie konta ubezpieczonego. Korespondencja trafiła do ponad 18,5 mln klientów ZUS.

ZUS

ZUS jest zobowiązany przesłać do końca sierpnia br. informację o stanie konta ubezpieczonego osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., posiadającym konto w ZUS. Podobnie jak w roku ubiegłym wysyłka została zakończona przed terminem. W tym roku ostatnie listy wyszły z ZUS-u już 18 sierpnia, dokładnie o godzinie 9.00. Wysyłka tak dużej liczby korespondencji to na rynku pocztowym rzadkość, stąd fakt, że udało się wysłać 18 694 466 listów w dwa miesiące świadczy o profesjonalnie przygotowanej logistyce przedsięwzięcia.

Informacje ważne dla każdego

W tegorocznej informacji o stanie konta ubezpieczonego, która obejmuje dane na 31 grudnia 2015 r., było kilka nowości, w porównaniu z latami ubiegłymi. W informacji pojawiły się dane o: ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie, (na które składają się zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za 2015 r. w wysokości nominalnej) i o ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie (jeżeli ubezpieczony posiada subkonto). Można też było poznać hipotetyczną emeryturę obliczoną na podstawie ogólnej wartości kwot zewidencjonowanych na koncie i subkoncie łącznie.

Blisko 18,7 mln wysłanych listów wcale nie oznacza, że w ZUS przybyło ubezpieczonych – zaznacza Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny. – Korespondencję z ZUS otrzymał każdy, kto odprowadził w swoim życiu przynajmniej jedną składkę.

Oznacza to, że informację otrzymały także osoby, które obecnie mogą być ubezpieczone w innym niż powszechny system ubezpieczenia społecznego lub w ogóle nie są ubezpieczone. – Po raz pierwszy Zakład nie wysyłał informacji do ubezpieczonych posiadających profil na Platformie Usług Elektronicznych. Dla 1 228 865 ubezpieczonych dane zostały udostępnione w formie elektronicznej – dodaje.

(ZUS)

SŁOWA KLUCZOWE