Informacje

Debata społeczna z udziałem Policji w Nowym Żmigrodzie

W minioną środę w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie odbyła się debata społeczna poświęcona m.in. bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Podczas debaty, uczestniczący w niej przedstawiciele samorządu, mieli możliwość podzielenia się z policjantami swoimi sugestiami i opiniami na temat poczucia bezpieczeństwa. Spotkanie to, było także okazją do zidentyfikowania potrzeb społecznych i oczekiwań w zakresie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

30 listopada br. w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie funkcjonariusze policji spotkali się z przedstawicielami samorządu w ramach debaty społecznej poświęconej bezpieczeństwu. W debacie uczestniczył m.in. Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkomisarz Jacek Krzyżak, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie aspirant sztabowy Wiesław Rogowski, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, radni i sołtysi. Komendant Jacek Krzyżak rozpoczął debatę przedstawiając strukturę jasielskiej komendy. Nawiązał także do tematu debaty zwracając uwagę, jak ważne jest zarządzanie bezpieczeństwem we współpracy z przedstawicielami lokalnej społeczności.

W kolejnej części spotkania o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym mówił sierż. sztabowy Łukasz Brej – funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego jasielskiej komendy. Prelekcje na temat bezpieczeństwa przy zawieraniu umów finansowych, zagrożeń mogących wystąpić przy zawieraniu kredytów krótkoterminowych oraz podczas specjalnych pokazów, wygłosił komisarz Krzysztof Skowron z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą jasielskiej komendy.

Najważniejszym punktem debaty była dyskusja, w której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele samorządu. W trakcie spotkania poruszane były tematy głównie dotyczące bezpieczeństwa na drogach w gminie Nowy Żmigród. Burzliwa dyskusja pozwoliła, na zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej oraz oczekiwań w zakresie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Debata dała także policjantom możliwość poznania różnych problemów społecznych. Policjanci przeanalizują przedstawione problemy i zagrożenia i podejmą kroki mające na celu przeciwdziałać społecznie negatywnym zjawiskom.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE