Kultura | rozrywka | edukacja

Jeszcze do 21 grudnia można składać swoje prace na konkurs fotograficzny „Jasło – Moje Miasto”

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle przypominają o kolejnej edycji Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto”.

Logo SMJiRJ

Mile widziane są prace młodych i starszych pasjonatów fotografii z Jasła i regionu. Tegoroczna XXII edycja nosi tytuł: „Widok z okna…”. Jak co roku honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Jasła oraz po raz pierwszy – Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny POLWAX S.A. Jasło

Jako organizatorom zależy nam na tym, aby uczestnicy ukazali ciekawe, mniej znane oblicze naszego miasta, które w interesujący sposób ukaże jego piękno i klimat. Zachęcamy do twórczej pracy i do wykreowania własnych autorskich wizji takiego fotograficznego widoku. Mogą to być sceny z okna naszych mieszkań, domów, piwnic, instytucji, placówek kultury, szkół, samochodów… . Ile okien – tyle widoków. Utrwalmy je w jak najciekawszy sposób na zdjęciach.

Zapraszamy wszystkich fotografujących do uczestnictwa w konkursie i do zaprezentowania swoich prac. Oprócz treści ważna będzie również forma indywidualnego ujęcia autora zdjęć, jego pomysł i oryginalne spojrzenie na temat. Szczegóły dotyczące XXII Konkursu Fotograficznego „Jasło – Moje Miasto” znajdują się w jego regulaminie.

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

UCZESTNICY:

 • kategoria I – dzieci i młodzież wszystkich typów szkół,
 • kategoria II – osoby dorosłe

TEMATYKA:

 • „Widok z okna…”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć prac,
 • obowiązuje ujednolicony format prac – 18×24 cm,
 • na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, wiek, szkołę (uczniowie), adres zamieszkania, adres e-mail,
 • obok fotografii papierowych wymagane są także fotografie w wersji elektronicznej (do ewentualnych publikacji)

TERMIN:

 • do 21 grudnia 2016 roku,
 • prace należy przesyłać lub składać: Młodzieżowy Dom Kultury, ulica Jana Pawła II 8a, 38-200 Jasło

DODATKOWE INFORMACJE:

 • każdy uczestnik musi dołączyć zgodę o treści: „Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych i informacji o zajętym miejscu” (miejscowość/data, podpis uczestnika, podpis rodzica – u osób niepełnoletnich),
 • najciekawsze prace będą mogły być wykorzystane jako pocztówka,
 • wszystkie prace nadesłane na konkurs stają się własnością SMJiRJ i mogą być użyte w publikacjach.

(SMJiRJ)

SŁOWA KLUCZOWE