Informacje

17 grudnia wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Jasła

W niedzielę 17 grudnia między godziną siódmą, a dwudziestą pierwszą, w okręgu wyborczym nr 19 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Jasła. Mają one związek ze śmiercią dotychczasowego przedstawiciela przedmiotowego okręgu w tym gremium. Termin wraz z kalendarzem czynności podała dzisiaj do publicznej wiadomości Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 19 odbędą się w związku ze śmiercią dotychczasowego radnego Rady Miejskiej Jasła Romana Strojka. Na mocy obowiązujących przepisów Komisarz Wyborczy w Krośnie Arkadiusz Trojanowski wygasił mu mandat, zobowiązując Wojewodę Podkarpackiego do podjęcia czynności przewidzianych w kodeksie wyborczym.

Okręg wyborczy nr 19 obejmuje ulice: 3-go Maja (od numeru 38 do nr 52 parzyste), Mikołaja Kopernika (nieparzyste), Alojzego Metzgera (od numeru 10) oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (od nr 1 do nr 25 nieparzyste). Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku mieszkańcy powierzyli mandat radnego startującemu z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami Romanowi Strojkowi, który otrzymał wówczas 278 głosów (37,77%). Poza nim, wystartowało jeszcze sześciu innych kandydatów reprezentujących komitety wyborcze trzech partii politycznych (Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke) oraz trzy lokalne (Samorządowe Jasło, „Jaślanie”, „Jasło bez fotoradarów”).

Wypełniając powierzoną mu przez sąsiadów funkcję Roman Strojek wypełniał zasiadając w merytorycznych komisjach Rady Miejskiej: rewizyjnej (sekretarz) i samorządowo-statutowej (członek). Burmistrz miasta powołał go ponadto do funkcjonującej przy nim komisji mieszkaniowej. Zmarł w dniu 19 września po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu, gdzie trafił w wyniku rozległego zawału serca. 19 listopada skończyłby 63 lata.

Komitety wyborcze na rejestrację będą miały czas do 8 października. Do 7 listopada muszą podać Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle swojego kandydata (mogą zgłosić wyłącznie jednego). 15 grudnia o północy zakończy się kampania wyborcza i nastąpi cisza, a dwa dni później zostanie przeprowadzone głosowanie. Lokale mają być czynne między 7 rano, a 21 wieczór. Głosowania nie będzie jedynie w momencie, gdy o mandat radnego ubiegać się będzie tylko i wyłącznie jedna osoba.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności

do dnia 28 września 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających,
do dnia 8 października 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle,
do dnia 8 października 2017 r. – zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetów wyborczych,
do dnia 18 października 2017 r. – zgłaszanie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle,
do dnia 23 października 2017 r. – powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krośnie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle,
do dnia 7 listopada 2017 r.

do godz. 24.00

– zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle list kandydatów na radnego,
do dnia 16 listopada 2017 r. – przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Jaśle numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego,
do dnia 17 listopada 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych nr 23 i nr 24

– zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych nr 23 i nr 24

do dnia 26 listopada 2017 r. – powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Jaśle Obwodowych Komisji Wyborczych nr 23 i nr 24

– sporządzenie spisu wyborców w urzędzie miasta,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

– przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do dnia 27 listopada 2017 r. – rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego,
do dnia 8 grudnia 2017 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
dnia 15 grudnia 2017 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej,
16 grudnia 2017 r. – przekazanie spisu wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,
17 grudnia 2017 r.

godz. 7.00 – 21.00

– przeprowadzenie głosowania.

*) Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Źródło: załącznik do Zarządzenia Nr 151/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 września 2017 r.

SŁOWA KLUCZOWE